Termeni și Condiții

Articolul 1: Definiţii

 

Agent autorizat: persoană fizică sau juridică autorizată de lege desemnată în baza unui acord de către transportator să-l reprezinte în vânzarea transportului aerian de pasageri pe serviciile sale.

 

Articole interzise: arme, explozivi sau alte dispozitive, articole sau substanțe periculoase interzise de legislația internațională, precum și orice alte obiecte interzise de către operatorul de transport aerian.

 

Bagaj: bunurile și obiectele personale care însoțesc pasagerii pe durata călătoriei. În afara situaţiilor în care este specificat altfel, termenul include atât bagajul înregistrat cât şi cel de cabină.

 

Bagaj înregistrat (de cală): bagajul luat în custodie de către transportator, pe care acesta aplică o etichetă şi pentru care eliberează recipisa de bagaj.

 

Bagaj de cabină: orice bagaj neînregistrat, pe care pasagerul are dreptul să îl îmbarce în cabina, și care rămâne în custodia pasagerului pe toată durata călătoriei.

 

Bilet de călătorie: titlul de călătorie în format electronic achitat integral, identificabil prin codul de rezervare sau reprezentat prin biletul electronic, în funcție de sistemul de rezervări utilizat, în care sunt consemnate numele și prenumele pasagerului/lor, codul rezervării, itinerariul, data și ora plecării, tariful și eventualele taxe percepute, principalele condiţii ale contractului, avizele, precum și alte informații relevante efectuării călătoriei.

 

Bilet complementar (în conjuncție): bilet emis împreună cu alt bilet şi care constituie, împreună, un singur contract de transport.

 

Cartea de îmbarcare (Boarding Pass): documentul imprimat sau electronic prevăzut cu un cod de bare, eliberat de către sistemul de check-in, în urma efectuării procedurii de check-in, fie online, fie la aeroport, document în baza căruia este permisă îmbarcarea. Pasagerul are obligativitatea de a păstra cartea de îmbarcare (electronica sau contramarca celei emise în aeroport), până la părăsirea aeroportului de destinație.

 

Charter: o înțelegere contractuală prin care o entitate (agenție / firmă) închiriază operarea unei aeronave de către o companie de transport aerian pe o anumită rută, într-un anumit orar.

 

Check-in: procedura pentru înregistrarea pasagerilor și a eventualelor bagaje ale acestora, emiterea cărții de îmbarcare (boarding pass) și eventualelor etichete de bagaje, pe un anumit zbor, în conformitate cu serviciile rezervate și achitate de către pasager în modul și în intervalul de timp specificat de către transportator.

 

Check-in online: procedura, efectuată prin intermediul website-ului Companiei, pentru înregistrarea pasagerilor și a eventualelor bagaje ale acestora, emiterea cărții de îmbarcare (boarding pass) pe un anumit zbor, în conformitate cu serviciile rezervate și achitate de către pasager.

 

Codul companiei: cod format din două caractere (cod IATA) sau trei litere (cod ICAO) care identifică o anumită companie aeriana. “DN”, respectiv “JOC”, reprezintă codurile de identificare Dan Air

 

Codul de rezervare / PNR – passenger name record: codul unic de date sub forma alfanumerică format din 6 (șase) caractere pe care pasagerul sau agentul autorizat le-a obținut la finalizarea operațiunii de rezervare a biletului de călătorie. PNR-ul este valabil numai pentru identificarea rezervării în sistemul de rezervări pentru zborul solicitat. Datele din PNR conțin atât detalii referitoare la călătoria pasagerului (data călătoriei, itinerariul), cât și informații personale (detaliile de contact ale pasagerului). Datele din PNR pot fi utilizate în baza legilor în vigoare.

 

Convenţie: înseamnă oricare din următoarele convenţii aplicabile:

  • - Convenţia pentru Unificarea Anumitor Reguli referitoare la transportul aerian internaţional, semnată la Varşovia, la 12 Octombrie 1929 (denumită în cele ce urmează Convenţia de la Varşovia);
  • - Convenţia de la Varşovia amendată la Haga la 28 Septembrie 1955;
  • - Convenţia de la Varşovia amendată prin Protocoalele Adiţionale Nr.1, 2 şi 4 de la Montreal (1975);
  • - Convenţia adiţională de la Guadalajara (1961);
  • - Convenţia de la Montreal (1999),

În funcţie de aplicabilitatea fiecăreia şi aşa cum este amendată periodic, dar depinzând de ratificarea de către Romănia a acelor amendamente.

 

Condiţiile Contractului: înseamnă precizările cuprinse în bilet sau predate odată cu acesta, care includ eventuale trimiteri la prevederi din Condiţii generale de transport.

 

Date cu caracter personal: orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, în mod direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare (spre exemplu: nume, număr de identificare, date de localizare, identificator online, număr / serie a actului de identitate, data de expirare a actului de identitate, etc.), sau prin referire la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

 

Dauna: reprezintă prejudiciul cauzat de vătămarea corporală sau decesul unui pasager, pierderea, deteriorarea sau furtul bagajului de cală, lipsa din conținutul acestuia sau alt fel de daună care rezultă din sau care are legătură cu transportul sau alte servicii secundare ale operatorului de transport aerian

 

Daune provocate de către pasager: prejudiciul cauzat de către pasager, operatorului de transport aerian.

 

Departamentul Customer Support: https://danair.ro/contact

 

DEPA: persoană asupra căreia s-a emis un ordin de deportare, care este însoțită de către o escortă specială a autorităților din statul respectiv.

 

DEPU: persoană asupra căreia s-a emis un ordin de deportare, care nu este însoțită de către o escorta specială.

 

DST/SDR: Drepturi Speciale de Tragere aşa cum sunt definite de către Fondul Monetar Internaţional. Reprezintă moneda virtuală a Fondului Monetar Internaţional.

 

Escală acceptată: punctul (cu excepția punctului de îmbarcare și debarcare) menționat în orarul de zbor că oprire planificată în cadrul itinerarului.

 

Eticheta de bagaj: documentul emis de către persoana autorizată de către transportatorul aerian având ca unic scop identificarea bagajului de cală, compusă din 2 (două) părți (una atașată bagajului, alta detașabilă și înmânată pasagerului - recipisa) ce conține informații precum: nume pasager, data, zborul, destinația, numărul de piese de bagaj înregistrate, greutatea bagajului.

 

Eticheta de Răspundere limitată: eticheta de identificare a bagajului ce se atașează bagajelor fragile, deteriorate, voluminoase, ambalate în mod necorespunzător, înregistrate cu întârziere sau supradimensionate, ce vor fi acceptate pentru transport numai în cazul în care poartă eticheta pentru bagaje cu “răspundere limitată”. Compania Dan Air nu vă fi considerată responsabilă pentru acestea.

 

EURO / EUR: reprezintă unitatea valutară adoptată de către Comunitatea Europeană în concordanță cu art. 118 și art. 123 din Tratatul instituind o Comunitate Europeană, fiind moneda oficială a Zonei Euro.

 

Forţa majoră: circumstanțe excepționale și imprevizibile, care nu pot fi controlate de către pasager sau de către operatorul de transport aerian, ale căror consecințe nu au putut fi evitate chiar dacă s-au luat toate măsurile de precauție cuvenite

 

Grup: un număr de minim 10 (zece) pasageri călătorind împreună pe o rută prestabilită, în baza unui contract încheiat cu operatorul de transport aerian.

 

Infant: persoană cu vârstă cuprinsă intre 7 (șapte) zile și 24 (douăzeci și patru) de luni neîmplinită la data călătoriei, căreia nu i se poate atribui un loc în avion; acesta poate călători numai însoțit de către un adult, care trebuie să îl țină în brațe. Dan Air acceptă transportul unui singur infant per însoțitor adult, iar calitatea de infant trebuie să existe la data efectivă a călătoriei.

 

Itinerariu: o informare asupra serviciilor de transport aerian, eliberată pasagerului că urmare a efectuării rezervării, care conține numele și detaliile zborului (locul de plecare, locul de sosire și locul de oprire, dacă acestea există), ora de plecare, ora de sosire, precum și referiri la Condițiile de Călătorie.

 

Membru al echipajului: o persoană angajată de către Dan Air să execute sarcini la bordul unei aeronave, în conformitate cu procedurile aeronautice.

 

Minor neînsoțit: orice cetățean român cu vârsta cuprinsă între 6 (șase) și 18 (optsprezece) ani împliniți până la data efectivă a călătoriei sau cetățean străin cu vârsta cuprinsă între 6 (șase) și 12 (doisprezece) ani împliniți până la data efectivă a călătoriei, care călătorește neînsoțit de către un adult, în conformitate cu legislația în domeniu, afară de cazul că legislația țării al cărei cetățean este prevede altă etate pentru ieșirea din patria sa neînsoțit.

 

Off-block: momentul la care aeronava începe să se deplaseze sub propria putere, fie de la o poartă de îmbarcare, fie de la un stand de parcare, în vederea decolării.

 

On-block: momentul în care aeronava ajunge la o oprire finală, fie la o poartă de debarcare, fie la un stand de parcare, după aterizare.

 

Pagina de internet: pagina oficială de internet http://www.danair.aero pusă la dispoziția pasagerului de către Dan Air, pentru ca acesta să poată efectua rezervări / plăți / introducere de date personale online precum și pentru a putea obține informații referitoare la serviciile oferite de către Dan Air.

 

Pasager: persoană, ne-membru al echipajului de zbor, care deține un titlu de călătorie valabil, care călătorește cu consimțământul operatorului de transport și căruia i s-a asignat un loc la bordul aeronavei.

 

Persoană cu handicap sau persoană cu mobilitate redusă: orice persoana care întâmpină dificultăți ca urmare a unui handicap fizic (senzorial sau locomotor, permanent sau temporar), a unor tulburări emoționale sau cognitive, a dificultăților legate de vârstă înaintată sau a oricărei alte cauze de handicap, persoană a carei situație necesită atenția cuvenită și adaptarea serviciilor general disponibile la necesitățile particulare ale acesteia.

 

PIR (Property Irregularity Report): raport de constatare a neregularității proprietății (Property Irregularity Report) și reprezintă notificarea de întârziere sau deteriorare a bagajului de cală înregistrată la biroul de Asistență Bagaje, înaintea părăsirii zonei benzilor de bagaje din aeroportul de sosire. PIR-ul reprezintă o parte indispensabilă a unui dosar de reclamație referitor la bagaje.

 

Prelucrarea Datelor cu caracter personal: orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fară utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, ștergerea sau distrugerea datelor cu caracter personal.

 

Preț: suma de bani pe care trebuie să o achite cumpărătorul pentru achiziționarea unui serviciu Dan Air; prețul este compus din tarif și taxele obligatorii / suplimentare.

 

Rambursare bilet: poate fi voluntară sau involuntară, parţială sau totală, regulile tarifare sau legislația în domeniu.

 

Reclamația: sesizarea transmisă de către pasager adresată transportatorului aerian, în formatul, modalitatea, termenul și la adresa indicate de către acesta din urmă, prin care pasagerul exprimă o nemulțumire referitoare la serviciile oferite de către transportatorul aerian.

 

Reguli tarifare: condițiile de efectuare a serviciilor corespunzătoare tarifelor, taxelor obligatorii și taxelor suplimentare, achitate de către pasager către operatorul de transport aerian.

 

Ruta: traseul pe unul sau mai multe segmente de zbor, urmat de către aeronavă, din aeroportul de plecare până la destinația finală.

 

Segment de zbor: un singur zbor, efectuat între 2 (două) puncte (aeroporturi), cu aceeași aeronavă, având același număr de zbor.

 

Servicii speciale: serviciile de asistență a pasagerilor ce necesită atenție specială (persoane cu mobilitate redusă, minori neînsoțiți, etc).

 

Servicii suplimentare: orice produse și servicii de care poate beneficia pasagerul în legătură cu transportul aerian, altele decât transportul aerian, dar conexe acestuia, servicii ce pot fi oferite de către Dan Air sau de către furnizori terți (spre exemplu, transportul bagajului de cală, al echipamentelor sportive, al animalelor de companie, etc.).

 

Tarif: contravaloarea serviciului de transport aerian, rezervat de către pasager, pentru un anumit itinerariu.

 

Transport: înseamnă transportul aerian al pasagerului şi al bagajelor sale, realizat cu sau fără plată, inclusiv serviciile legate de acest transport.

 

Transportator: înseamnă DAN AIR şi compania aeriană, eventual alta decât DAN AIR, care a emis biletul de călătorie, precum şi toate companiile aeriene care transportă pasagerul şi/sau bagajele sale sau care se angajează să presteze orice alt serviciu în legatură cu acest transport.

 

Taxa obligatorie: taxa sau impozitul impus de către diverse instituții în schimbul unor servicii prestate sau unor anumite drepturi. Aceste taxe obligatorii sunt inerente efectuării serviciului de transport aerian.

 

Taxa suplimentară: taxa pe care operatorul de transport aerian o primește de la pasager în schimbul prestării unor servicii suplimentare transportului aerian.

 

Terță parte: orice persoană fizică sau juridică, cu excepția pasagerilor, a Companiei și a colaboratorilor acesteia.

 

Titlu de călătorie: proba sumei de condiții necesare și suficiente, accesibilă în sistemele de rezervări și înregistrare ale transportatorului, pentru a permite înregistrarea unui pasager pe un zbor.

 

USD: înseamnă moneda legală a Statelor Unite ale Americii.

 

Zbor: transportul aerian al pasagerilor și al bagajelor acestora, de la momentul off-block la momentul on-block.

 

Zbor charter: zborul efectuat în baza unui aranjament de tip charter.

 

Zbor conex: un zbor cu cel puțin o oprire intermediară care necesită schimbarea echipamentului de zbor și a numărului de zbor.

 

Zbor cu escală: un zbor operat cu cel puțin o oprire intermediară între aeroporturile de origine și de destinație. În acest caz, schimbarea echipamentului de aeronavă și / sau a numărului de zbor nu este obligatorie.

 

Zbor extern: zborul al cărui punct de plecare se află pe teritoriul altui stat decât punctul de sosire.

 

Zbor intern: zborul cu punct de plecare și sosire pe teritoriul aceluiași stat.

 

Zbor mulți-sector: zborul constituit din 2 (două) sau mai multe segmente de zbor, vândute sub un singur cod de rezervare ce nu pot fi separate.

 

Zile: zilele calendaristice, inclusiv duminicile şi sărbătorile legale. În cazul notificărilor, ziua trimiterii lor nu se ia în calcul. Pentru determinarea perioadei de valabilitate nu se ia în calcul ziua emiterii biletului sau ziua începerii zborului.

 

Articolul 2: Domeniul de aplicare

 

1. Generalităţi

 

a) Prezentele Condiţii generale de transport sunt condiţiile de transport ale DAN AIR despre care se face menţiune în biletul de călătorie. Sub rezerva prevederilor din paragraful 2 al prezentului articol, ele se aplică oricărui transport de călători şi bagaje numai pe acele zboruri sau sectoare unde DAN AIR este desemnat ca transportator.

b) Prezentele Conditii generale se aplică şi transporturilor gratuite sau cu tarife reduse, cu excepţia reglementărilor contrare ale transportatorului sau celor din contracte şi din biletele emise pentru astfel de transporturi.

 

2. Zboruri operate în regim charter

 

În cazul în care transportul se efectuează în baza unui contract charter, prezentele Condiţii generale sunt aplicabile numai în măsura în care sunt prevazute în contractul charter sau documentul de transport emis în legatură cu acest contract.

 

3. Valabilitatea

 

Transportul aerian este guvernat de Condiţiile generale şi reglementările tarifare ale transportatorului, valabile la data emiterii biletului sau, în cazul în care această condiţie nu poate fi îndeplinită, la data începerii călatoriei.

 

4. Predominarea legilor

 

Prezentele Condiţii generale sunt aplicabile cu excepţia prevederilor care contravin tarifelor transportatorului sau unor legi, în care caz predomină acele tarife şi legi. Nevalabilitatea vreuneia dintre prevederile Condiţiilor generale nu are efect asupra celorlalte. In cazul in care una dintre prevederile Condiţiilor de Călătorie Dan Air este sau devine incongruentă legii, inaplicabilă sau in alt mod nevalabilă, prezentele Condiții de Călătorie Dan Air vor fi interpretate ca și când acea prevedere nu a fost scrisă, iar nelegalitatea și nevalabilitatea sa nu va afecta nicio altă prevedere a Condițiilor de Călătorie Dan Air.

 

5. Predominarea condiţiilor generale asupra reglementărilor transportatorului

 

Cu excepţia prevederilor contrare din prezentele Condiţii generale, în caz de contradicţie între acestea şi reglementările transportatorului, predomină prevederile Condiţiilor generale.

 

Articolul 3: Biletul de călătorie

 

1. Generalităţi

 

a) Biletul de călătorie, împreună cu Condițiile de Călătorie, Regulile Tarifare precum și regulile și informațiile importante care apar pe pagina de internet a transportatorului, constituie contractul de transport între transportator şi pasagerul al cărui nume este înscris în bilet, a cărui identitate trebuie demonstrată la cerere printr-un document de identitate valabil și orice alt document prevăzut prin lege, în funcție de destinație, fie ea interna, fie ea externa, în acord cu prevederile legale.

b) Biletul nu poate fi transmis altei persoane decât în condițiile prevăzute în secțiunea Taxe și Reguli Tarifare.

c) Biletul va fi emis numai în baza plaţii integrale a tarifului aplicabil sau a unor aranjamente de creditare stabilite de către transportator.

Unele bilete sunt vândute la tarife reduse, care pot fi nerestituibile sau parţial nerestituibile. Pasagerul trebuie să selecteze acel tarif care corespunde cel mai bine necesităţilor lui.

d) Transportul pasagerului nu va fi autorizat decât în prezenţa unui bilet de călătorie valabil şi emis în mod legal, în conformitate cu reglementările transportatorului. Biletul trebuie să fie valabil pentru transportul respectiv.

Pasagerul va păstra datele biletului şi le va prezenta (la cerere) transportatorului ori de câte ori este nevoie.

 

2. Modificări voluntare

 

Se poate modifica data, ruta sau numele pasagerului până la 6 (șase) ore înaintea orei de decolare, contra achitării unei taxe. Numele poate fi modificat doar inanitea efectuării primului zbor din bilet.

Modificările voluntare presupun re-emiterea biletului. În cazul în care, ulterior datei emiterii rezervării inițiale, apar modificări ale Termenilor și Condițiilor de Călătorie sau modificări ale Regulilor Tarifare, odată cu re-emiterea biletului pasagerul va accepta condițiile actualizate.

 

3. Modificări involuntare

 

A. Dacă un pasager este împiedicat să călătorească în timpul de valabilitate a biletului deoarece transportatorul:

a) Nu poate să asigure un loc pe cursa şi la data confirmate pasagerului;

b) Anulează zborul pentru care pasagerul deţinea rezervarea;

c) Nu efectuează zborul într-un termen rezonabil faţă de cel prevăzut în orar;

d) Modifică clasele din avion;

e) Nu este în măsură să furnizeze locul rezervat în prealabil,atunci valabilitatea biletului va fi prelungită până la următorul zbor al transportatorului, pe care există un loc disponibil la clasa corespunzătoare tarifului plătit.

 

B. În eventualitatea decesului unui pasager, Compania aeriana va rambursa biletul de călătorie neutilizat pe baza certificatului de deces.

 

C. Reprogramările involuntare în cazul modificărilor semnificative de orar sau zborurilor anulate, pot fi solicitate cu până la 6 ore înaintea orei de decolare a zborului afectat. În cazul întârzierilor, reprogramarea poate fi solicitată până la ora revizuită de decolare


4. Succesiunea cupoanelor de zbor


a) Biletul nu va îndreptăţi pasagerul să-şi înceapă călătoria în unul dintre punctele de stopover specificate atunci când primul zbor pe un sector internaţional nu a fost utilizat la transport.

 

b) Biletul de călătorie este valabil pentru transport la clasa specificată, la data şi la cursa corespunzătoare rezervării.

 

 

5. Denumirea transportatorului

 

Denumirea transportatorului poate figura pe bilet în formă prescurtată (cod IATĂ / cod ICAO).

 

Articolul 4: Tarife şi taxe

 

1. Generalităţi

 

Tarifele se aplică numai transportului efectuat de la aeroportul de origine la aeroportul de destinaţie, cu excepţia cazului în care se stabileşte altfel. Ele nu cuprind transportul la sol între aeroporturi sau între aeroport şi oraş.

 

2.Tarifele aplicabile

 

Tarifele aplicabile transportului sunt cele publicate de către transportator sau, în lipsa acestora, cele construite în conformitate cu reglementările transportatorului. Cu excepţia prevederilor contrare, tariful aplicabil este tariful în vigoare la data plăţii biletului, pe ruta şi la datele specificate în bilet.

Modificarea rutei sau a datelor de călătorie de către pasager poate avea impact asupra tarifului aplicabil. Atunci când tariful perceput nu este tariful aplicabil, diferenţa va fi, după caz, achitată de către pasager.

 

3. Taxele impuse pasagerului

 

Taxele impuse pasagerului de către autorităţile guvernamentale, de orice altă autoritate sau operatorul aeroportuar vor fi achitate separat de către pasageri în măsura în care acestea nu sunt deja incluse în tarif.

Aceste taxe se modifică în mod curent putând fi impuse şi după emiterea biletului.

În eventualitatea introducerii unei noi taxe sau a majorării uneia existente şi deja înscrise în bilet, pasagerul va achita suma integrala. În mod similar, reducerea sau eliminarea unei taxe achitate în momentul emiterii biletului va îndreptăţi pasagerul să solicite restituirea sumei corespunzătoare.

 

Articolul 5: Moneda de plată

 

Sub rezerva prevederilor legii aplicabile, tarifele şi taxele sunt plătibile în toate monedele acceptate de către transportator. Atunci când plata se efectuează în altă monedă decât cea în care este publicat tariful, se aplică cursul de schimb stabilit în acest scop de către transportator.

 

Dan Air acceptă plata în moneda EUR.

 

 

Plata tarifelor şi taxelor

Transportatorul nu este obligat să efectueze transportul unui pasager sau al bagajului acestuia şi poate refuza să-l continue dacă tariful aplicabil sau taxele datorate de pasager nu au fost achitate integral.

 

Articolul 6: Rezervările

 

1. Condiţiile rezervărilor

 

a) Rezervările sunt efectuate de către transportator sau agenţii săi autorizaţi. Confirmarea rezervărilor se va face în funcţie de disponibilitatea de locuri. La cererea pasagerului, transportatorul îi va furniza acestuia confirmarea în scris a rezervării.

b) Anumite tarife pot impune limitarea sau anularea dreptului pasagerului de a schimba sau anula rezervarea facută.

 

c) Pasagerul are responsabilitatea de a verifica dacă a primit atât biletul de călătorie sau itinerariul cât și confirmarea plătii pe adresa de e-mail furnizata, iar în cazul în care oricare dintre aceste documente nu au fost furnizate, pasagerul are obligația de a contacta DAN AIR, prin intermediul formularului de contact de pe website-ul Companiei, pentru a semnala situația. DAN AIR nu este responsabil în cazul în care pasagerul se prezintă la biroul de check-in în aeroport, fără confirmarea integrală a plății implicit fără un bilet confirmat, motiv pentru care DAN AIR este indreptatit sa refuze îmbarcarea pasagerului în cauză, fără ca acesta să poată beneficia de drepturile conferite de Regulamentul (CE) nr. 261 / 2004 în ceea ce privește acordarea de compensații.

 

d) Pasagerul și / sau agentul său este exclusiv responsabil de selectarea coordonatelor rezervării (dată și rută de călătorie, nume pasager/i) precum și de introducerea corectă a datelor de contact în vederea primirii confirmării rezervarii și a biletului electronic.


2. Termen pentru emiterea biletului


Transportatorul poate anula rezervarea fără preaviz dacă pasagerul nu a achitat biletul integral în termenul specificat de către transportator sau agentul său autorizat.

 

3. Datele personale ale pasagerului

 

Pasagerul și / sau agentul sau poarta răspunderea legala exclusiva în fata autorităților pentru comunicarea/introducerea integrala și corecta a datelor personale anagrafice și de contact în vederea obținerii unei confirmări a rezervării și a biletului electronic.

Intre datele indispensabile necesare companiei la momentul achiziționării biletului de călătorie, se numără, intre altele: starea de sănătate și necesitatea de asistenta ce decurge din eventuale afecțiuni, e.g. scaun cu rotile, targa, graviditate (nr.săptămâni), deficiente de vedere sau auditive, tulburări cognitive, necesitate de tratament cu oxigen (tipul de aparat), etc. Daca informațiile respective se comunica prea târziu, atunci nu pot fi luate masurile indispensabile pentru siguranță pasagerilor și a zborului – pe cale de consecință, i se poate refuza îmbarcarea unui astfel de pasager.

 

Pasagerul și / sau agentul sau poarta răspunderea legala exclusiva în fata autorităților pentru comunicarea/introducerea integrala și corecta a datelor personale ale pasagerului.

Intre datele indispensabile necesare companiei la momentul achiziționării biletului de călătorie, se numără, intre altele: starea de sănătate și necesitatea de asistenta ce decurge din eventuale afecțiuni, e.g. scaun cu rotile, targa, graviditate (nr.săptămâni), deficiente de vedere sau auditive, tulburări cognitive, necesitate de tratament cu oxigen (tipul de aparat), etc. Daca informațiile respective se transmit transportatorului mai tărziu decât 48 h înaintea orei planificate de decolare, atunci nu pot fi luate masurile indispensabile pentru siguranță pasagerilor și a zborului – pe cale de consecință, pasagerului i se poate refuza îmbarcarea

 

Pasagerul recunoaşte că a furnizat transportatorului datele sale personale în scopul efectuării rezervărilor, emiterii unui bilet, obţinerii unor servicii auxiliare, contabilitate, facturare și audit (inclusiv verificarea cardului de credit sau a altor carduri), pentru a facilita efectuarea procedurilor de frontiera și de control vamal, în scopuri de siguranță, securitate, sănătate, administrativ și legal, şi asigurării accesului autorităților guvernamentale la aceste date.

În acest sens, pasagerul autorizează transportatorul să reţînă aceste date şi să le transmită, conform normelor legale și regulamentelor GDPR, angajaților proprii, agenţilor autorizaţi, altor transportatori, furnizorilor de servicii auxiliare sau autorităţilor guvernamentale, indiferent de ţara în care îşi au sediul.

Datele cu caracter personal, prelucrate în temeiul unei obligații contractuale, sunt menținute pentru perioade de timp determinate care pot fi consultate în Politica de confidențialitate / Politica de protecție a datelor cu caracter personal (https://www.danair.ro/protectia-datelor) de protecție a datelor cu caracter personal a Companiei. După expirarea acestor perioade de timp determinate, datele cu caracter personal prelucrate vor fi șterse / distruse.

Datele pasagerului vor fi dezvăluite, la cerere, autorităților publice, în conformitate cu legislația în vigoare.

Mai multe detalii despre prelucrarea datelor cu caracter personal ale pasagerului le regăsiți vizitând secțiunea Politica de confidențialitate / Politica de protecție a datelor cu caracter personal (https://www.danair.ro/protectia-datelor) ce se regăsește pe website-ul Companiei.

 

4. Rezervarea locului

 

4.1. La check-in sau când este utilizat serviciul ‘Check-in online’ este posibilă solicitarea unui anumit loc, altul decât cel alocat automat, doar dacă acel loc este încă disponibil. Transportatorul va depune eforturi rezonabile pentru a satisface cerinţele de alocare a locurilor, dar nu poate garanta alocarea unui anumit loc, chiar dacă Rezervarea este confirmată pentru respectivul loc. De asemenea, nu este garantat numărul locului achiziționat și nici categoria selectată (fereastră, culoar sau ieșire de urgență).

 

4.2. Transportatorul îşi rezervă dreptul de a modifica alocarea locurilor în orice moment, inclusiv după îmbarcare, din motive de operare, securitate sau de siguranţă, sau din motive de Forţă Majoră sau dacă pasagerul a fost promovat involuntar în cabina “Business” sau dacă pasagerul a oferit informații incorecte referitoare la capacitatea acestuia de a utiliza un loc la ieșirea de urgență.

 

4.3. Locurile în rândul din față și cele din dreptul ieșirilor de urgență, pot fi alocate exclusiv pasagerilor apți fizic și care pot comunica eficient în limbile română sau engleză.

 

5. Anularea rezervărilor de către transportator

 

Atunci când pasagerul nu se prezintă la o cursă, fără să avizeze în prealabil transportatorul, acesta din urmă poate anula rezervările pe zborurile de continuare sau retur.


Articolul 7: Înregistrarea şi îmbarcarea pasagerilor

 

Pasagerul trebuie să se prezinte la ghişeul de înregistrare al transportatorului şi la poarta de îmbarcare la ora stabilită de transportator pentru a permite îndeplinirea în timp util a formalităţilor de plecare.

 

Îndeplinirea formalităților de check-in reprezintă o responsabilitate exclusivă a pasagerilor. Pasagerii care nu se prezintă în timp util atât la check-in cât și la îmbarcare, indiferent de motiv, sau cărora le lipsesc documentele de călătorie necesare, pierd dreptul de a călători.

 

Transportatorul îşi rezervă dreptul să anuleze rezervarea şi să nu întârzie plecarea cursei, fiind exonerat de orice responsabilitate pentru daunele suferite sau cheltuielile angajate de către pasagerii care nu se conformează prevederilor prezentului articol.

 

Dan Air pune în vederea pasagerilor faptul că ghișeele de check-in se deschid cu cel puțin 2 (două) ore înaintea cursei și se închid cu 40 (patruzeci) de minute înaintea orei stabilite pentru decolare.

 

În cadrul procedurilor de check-in pasagerii sunt obligați să se prezinte personal, având asupra lor cartea de identitate validă sau pașaportul (după caz), documentele necesare intrării în țara de destinație (viză, documente sanitare, etc.), bagajele de cală pentru a fi cântărite precum și bagajul de cabină pentru a fi verificat daca se încadrează în limitele de greutate și de dimensiune stabilite de către operatorul de transport aerian.

De asemenea, recomandăm pasagerilor să se prezinte la ghișeul de check-in cu biletul de călătorie.

 

Pasagerii sunt obligați să contacteze autoritățile competente ale țării de destinație (spre exemplu: consulate, ambasade, poliția de frontieră) pentru a afla care sunt documentele necesare călătoriei sale în țara de destinație.

 

În cazul special al minorilor, pentru ca aceștia să poată călători pe rutele interne din România, este necesară prezentarea certificatului de naștere în original sau în copie legalizată, în cazul în care aceștia nu dețin un document de identitate sau pașaport.

 

Pasagerii sunt obligați să respecte și să se supună tuturor legilor, regulilor și cerințelor din țările în / din care călătoresc, precum și Condițiilor de Călătorie Dan Air. Compania nu este responsabilă în niciun fel față de pasager, pentru a obține documentele necesare călătoriei sale sau pentru a respecta legile, regulile, cerințele sau instrucțiunile despre care pasagerul a fost informat, sau de consecințele faptului că pasagerul nu a obținut documentele necesare sau nu a respectat legile, regulile, cerințele sau instrucțiunile date.

 

CHECK-IN ONLINE

 

Dan Air pune la dispoziția pasagerilor serviciul de check-in online în mod gratuit. Pasagerii sunt rugați să prezinte cartea de îmbarcare, care trebuie însoțită de documentele de călătorie atât la controlul de securitate, politia de frontiera cât și la poarta de îmbarcare.

 

Serviciul gratuit de check-in online este disponibil cu 3 (trei) zile înainte de ora plecării. Serviciul gratuit de check-in online este disponibil cu până la 4 (patru) ore înaintea orei de plecare.

Acest serviciu este disponibil pentru toate zborurile cu excepția celor cu plecare din Tel Aviv. Pentru aceste zboruri, procesul de check-in se efectuează în aeroport, înainte de plecare, fiind gratuit.

 

Nu pot efectua procesul de check-in online:

  • a) cetățenii români care nu au împlinit vârsta de 18 (optsprezece) ani și nu sunt însoțiți de un adult, precum și cetățenii străini care nu au împlinit vârsta de 12 (doisprezece) ani;
  • b) pasagerii care transportă arme în bagaj (WEAP);
  • c) pasagerii cărora li s-a refuzat anterior intrarea în țara de destinație sau deportați;
  • d) pasagerii extracomunitari pe zboruri internaționale, a căror viză sau permis de ședere pentru țara de destinație trebuie să fie verificate la ghișeul de check-in din aeroportul de plecare.

 

Pot fi refuzați la îmbarcare pasagerii care au efectuat check-in online pe locuri incompatibile cu starea sau bagajul lor:

a) pasagerii cu condiție medicală specială sau cu mobilitate redusă (WCHR/S/T);

b) pasagerii care transportă animale în cală sau în cabină (PEȚC);

c) pasagerii care au achiziționat dreptul de a transporta obiecte fragile și/sau voluminoase în cabină pe locuri de pasageri (CBBG);

 

Transportatorul va depune toate diligențele pentru a oferi acestora un loc adecvat, în măsura în care un astfel de loc mai este disponibil.

 

Pasagerii care nu reușesc să efectueze check-in online din cauza unor probleme tehnice ale platformei Dan Air, trebuie să notifice transportatorul aerian contactând Serviciul Call Center la adresa https://danair.ro/contact

 

În cazul în care pasagerul deține bagaj de cală, acesta va trebui să se prezinte cu minimul 90 (nouăzeci) de minute înainte de decolare la ghișeele special marcate din aeroporturi pentru înregistrarea bagajelor (Drop-off), chiar dacă acesta a realizat anterior formalitățile de check-in online.

 

În cazul în care pasagerul nu deține bagaj de cală, acesta va trebui să se prezinte la poarta de îmbarcare cu minimum 40 (patruzeci) de minute înainte de ora de decolare, având cartea de îmbarcare tipărită (fie în urma procesului de check-in din aeroport, fie în urma procesului de check-in online).

 

În cazul special al pasagerilor cu handicap sau cu mobilitate redusă, termenul de prezentare la ghișeul de check-in rămâne de 2 (două) ore înaintea orarului de decolare, chiar dacă se optează pentru serviciul de check-in online.

 

În cazul special în care se călătorește împreună cu un infant, procesul de îmbarcare presupune prezentarea cărții de îmbarcare atât pentru infant cât și pentru adultul însoțitor.

 

Pasagerii care nu provin dintr-o țară UE / EEA trebuie să se prezinte la biroul de check-in din cadrul aeroportului pentru verificarea documentelor de călătorie, înainte de a efectua formalitățile de control de securitate și de trecere a frontierei. În cazul în care pasagerii nu respectă această prevedere, compania își rezervă dreptul de a refuza îmbarcarea acestora.

 

În cazul în care pasagerul a realizat check-in-ul online, însă acesta nu prezintă o carte de îmbarcare lizibilă (pe un suport electronic mobil sau pe hârtie) la controlul de securitate, la poliția de frontieră sau la poarta de îmbarcare, acesta va fi obligat să se adreseze ghișeului de check-in din aeroport, pentru a îi fi eliberată o nouă carte de îmbarcare (duplicat).

 

CHECK-IN LA AEROPORT

 

Chiar dacă serviciul de check-in online este disponibil în mod gratuit pentru aeroportul de plecare, pasagerul are în continuare posibilitatea de a opta pentru serviciul de check-in la aeroport.

 

În cazul aeroporturilor în care serviciul de check-in online nu este disponibil, serviciul de check-in se va efectua în aeroport, înainte de plecare, fiind gratuit.

 

Articolul 8: Refuzul şi limitarea transportului

 

1. Dreptul de a refuza transportul

 

Transportatorul va refuza să transporte pasagerul şi bagajele lui dacă are loc sau, conform opiniei transportatorului ar putea să aibă loc, una sau mai multe dintre următoarele situaţii:

a) Comportamentul, etatea, starea fizică sau psihică a pasagerului sunt de natură să facă necesară o asistenţă specială din partea transportatorului, pe care acesta nu o poate pune la dispoziţie, să producă un disconfort celorlalţi pasageri sau să conducă la proteste din partea acestora sau să prezinte un pericol oarecare pentru pasagerul respectiv, celelalte persoane sau bunuri de la bordul aeronavei; se află într-o stare fizico-psihică vizibil incompatibilă transportului cu avionul sau într-o stare de sănătate precară, fară să existe certificarea medicului că este “apt pentru a călători cu avionul”;

b) această acţiune este necesară în vederea respectării legilor, reglementărilor sau ordinelor în vigoare în oricare stat de plecare, de destinaţie sau survolat; pasagerul nu a îndeplinit toate condițiile de ieșire / intrare din / în țară, nu posedă documente de călătorie valabile, vize de tranzit sau de intrare pe teritoriul unei ţări, şi-a distrus documentele în timpul zborului sau refuză să le predea, la cerere, echipajului aeronavei în schimbul unui document de predare;

c) transportul pasagerului şi al bagajelor lui poate pune în pericol sau afecta securitatea, starea de sănătate, bunurile, confortul celorlalţi pasageri şi al echipajului;

d) se află într-o stare vizibilă de agitație ca urmare a consumului de alcool și / sau substanțe psihotrope, comportamentul acestuia putând periclita siguranța zborului sau putând deranja pe ceilalți pasageri ai zborului; are comportament coleric și / sau violent, agresiv, intimidant sau amenințător (fizic sau verbal) proferează insulte la adresa membrilor echipajului de zbor, a angajaților de la sol ai operatorului de transport aerian sau la adresa altor pasageri ai zborului; are un comportament care poate periclita ordinea și liniștea publică de la bordul aeronavei sau siguranța și securitatea persoanelor sau a bunurilor acestora;

e) a avut un comportament inadecvat în timpul unui zbor anterior;

f) a refuzat să îndeplinească regulile, condițiile și procedurile operatorului de transport aerian (spre exemplu, însă fară a se limita la, regulile referitoare la conținutul, forma și dimensiunea bagajelor și / sau a oricăror alte obiecte acceptate la bordul aeronavelor);

g) refuză să se supună controlului de securitate efectuat de către transportator sau autorităţile aeroportuare sau guvernamentale, fie asupra propriei persoane, fie asupra bagajelor;

h) acționează cu imprudență deliberată și deteriorează aeronava și echipamentele aferente, bunurile altor pasageri sau bunurile aflate în proprietatea membrilor de echipaj;

i) comunică cu intenție informații false, care pun în pericol siguranța și securitatea aeronavei, a persoanelor sau a bunurilor acestora;

j) pasagerul nu a achitat tariful sau taxele aplicabile, valabile la data călătoriei. În cazul special în care infantul a împlinit vârsta de 24 (douăzeci și patru) de luni până la momentul efectuării călătoriei rezervate, pentru care părintele / reprezentantul legal a achitat o taxa/biletul de infant, operatorul de transport aerian își rezervă dreptul de a-l refuza la zbor, în cazul în care părintele / reprezentantul legal refuză să achite diferența de preț dintre taxa pentru infant și biletul întreg la data constatării neconcordanței, sub rezerva existenței disponibilității unui loc în aeronavă.

k) a achiziționat biletul / serviciile Companiei cu card asupra căruia exista suspiciuni că a fost furat / copiat / clonat.

l) pasagerul nu a respectat prevederile paragrafului 4 din Articolul 3 al prezentelor Condiţii generale referitoare la succesiunea zborurilor din biletul de călătorie;

m) persoana care prezintă biletul nu poate demonstra că este cea al cărei nume figurează pe bilet.

 

În cazurile menţionate la literele b) - m) de mai sus, transportatorul îşi rezervă dreptul de a nu rambursa biletul.

Lista sus-menționată nu este limitativă, aceasta poate fi extinsă la discreția operatorului de transport aerian, pentru a asigura siguranța și securitatea aeronavelor, persoanelor și / sau bunurilor acestora.

 

În cazul în care, operatorul de transport aerian, la discreția rezonabilă a acestuia, a refuzat transportul unui pasager în conformitate cu prevederile prezentului articol, sau în cazul în care pasagerul a fost escortat din aeronava în cadrul unei escale neplanificate, operatorul de transport aerian poate anula segmentul de zbor neutilizat al biletului, fară ca pasagerul să mai aibă dreptul de a fi transportat mai departe. Pe cale de consecință, operatorul de transport aerian nu este responsabil pentru nici o pierdere sau daună considerată a fi urmare a oricărui astfel de refuz de a transporta pasagerul.

 

În cazul în care, în baza prezentului articol, operatorul de transport aerian este nevoit să refuze îmbarcarea unui pasager, iar acest lucru provoacă întârzierea zborului, transportatorul aerian nu este responsabil de această întârziere.

 

2. Asistenţă specială

 

Acceptarea transportului copiilor neînsoţiţi, a persoanelor bolnave sau infirme, a femeilor însărcinate şi a altor persoane care solicită asistenţă specială, se va face numai în baza aprobării prealabile a transportatorului. Acestor pasageri nu li se va refuza transportul din cauza incapacităţii lor atâta timp cât locuri adecvate stării lor sunt disponibile.

 

Articolul 9: Bagaje

 

1. Obiecte neacceptate


A. Pasagerul nu trebuie să includă în bagajele sale:

a) obiecte care nu constituie bagaje în sensul Articolului 1 din prezentele Condiţii generale;

b) materiale radioactive

c) obiecte susceptibile să constituie un pericol pentru aeronavă, persoanele de la bord sau bunurile din aeronavă considerate ca atare în reglementările Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale (OACI) şi ale Asociaţiei Transportului Aerian Internaţional (IATA) (transportatorul va furniza, la cerere, informaţii suplimentare referitoare la acest subiect);

d) obiecte al căror transport este interzis prin legi sau reglementări în vigoare în oricare stat de plecare sau destinaţie;

e) obiecte care, conform opiniei transportatorului, sunt improprii pentru transportul aerian din cauza greutăţii, dimensiunilor, naturii sau ambalajului;

f) animale vii, cu excepţia celor care se încadrează în prevederile paragrafului 10 al prezentului Articol.


B. Armele albe și armele de foc, munițiile letale sau neletale, altele decât cele pentru vânătoare sau sport. Excepție de la această regulă fac:

1. Armele și armele de foc și muniție pentru vânătoare sau tir sportiv, care pot fi transportate numai că bagaj de cala în conformitate cu Condițiile de Călătorie Dan Air. Armele de foc se transportă dezasamblate conform Legilor ce guvernează Regimul Armelor și Munițiilor și împachetate în mod corespunzător, separate de muniția aferentă.

2. Transportul muniției se face conform și în limita Instrucțiunilor Tehnice pentru Transportul Aerian ale Obiectelor Periculoase emise de către Organizația Aviației Civile Internaționale (ICAO) și în cele ale Asociației Internaționale a Transportatorilor Aerieni (IATA). Armele și muniția trebuie declarate la check-in, în conformitate cu prevederile paragrafului 1.A.b).

3. Armele de panoplie, spade, pumnale și alte obiecte similare care pot fi transportate numai ca bagaj de cală în conformitate cu Condițiile de Călătorie Dan Air. Acestea trebuie declarate la check-in.

Armele de foc, muniţiile şi armele albe sunt acceptate la transport că bagaj înregistrat, cu condiţia prenotificării transportatorului în momentul rezervării locului şi la discreţia acestuia.


C. Este interzisă introducerea în bagajul de cala a următoarelor obiecte: articole fragile sau perisabile, obiecte care au o valoare specială cum ar fi bani, bijuterii, computere, aparate foto/video, laptop, echipamente electronice personale, medicamente, argintărie, metale preţioase, documente importante, acte, titluri de valoare, garanţii ori alte valori, chei, documente de afaceri, paşapoarte sau orice alte documente de identitate ori eşantioane.
D. Unelte și alte obiecte de tăiere / perforare / contondente, pot fi transportate numai că bagaj de cală în conformitate cu Condițiile de Călătorie Dan Air. Aceste obiecte trebuie declarate la check-in.
E. Dacă, desi sunt interzise, articolele menţionate în aliniatele A-D de mai sus sunt conţinute în bagaje, transportatorul nu va avea nici o răspundere pentru pierderea sau deteriorarea acestor articole, decât cea prevăzută în mod curent de regimul său de răspundere, definit în Articolul 16 de mai jos.
F. Dispozitivele Electronice Portabile (PED) care conțin baterii cu litiu, cum ar fi laptopurile, telefoanele mobile, tabletele, țigările electronice și/sau orice alte dispozitive electronice destinate fumatului, ceasurile sau bateriile cu lițiu de rezerva vor fi transportate că bagaj de cabină în cabina pasagerilor, pentru a permite echipajului să reacționeze rapid în cazul apariției unui incident care implică un asemenea dispozitiv.

PED-urile vor fi transportate în cabina pasagerilor ori de câte ori este posibil. În cazuri excepționale în care PED-ul nu poate fi transportat în cabină pasagerilor din cauza dimensiunii, acesta va trebui să fie transportat în bagajul de cală, cu obligația îndeplinirii de către pasager a următoarelor condiții:

a) Dispozitivul electronic portabil va fi stins complet și protejat în mod eficient contra activării accidentale. Pentru ca transportatorul aerian să se asigure că dispozitivul nu este alimentat în timpul transportului aerian, va fi necesara dezactivarea oricărei aplicații, alarme sau configurații presetate care îl pot activa;

b) Bateria dispozitivului electronic portabil va fi detașată pentru a putea fi transportată în conformitate cu regulile de siguranță a zborului. Astfel, dispozitivul electronic portabil cu baterii care nu pot fi detașate, nu va fi acceptat la zbor, nici ca bagaj de cabină, nici ca bagaj de cală;

c) Dispozitivul electronic portabil trebuie protejat de riscul deteriorării accidentale prin plasarea acestuia într-un ambalaj sau într-o carcasă adecvată sau prin plasarea acestuia într-o pungă rigidă protejată de o amortizare adecvată (spre exemplu: îmbrăcăminte);

d) Dispozitivele electronice portabile nu trebuie să fie transportate în același bagaj împreună cu alte materiale inflamabile (spre exemplu: parfumuri, aerosoli etc.);

 

Din motive de siguranță și securitate a zborului, transportatorul aerian poate interzice sau limita folosirea dispozitivelor electronice la bordul aeronavei, spre exemplu: telefoanele mobile, laptop-urile, tabletele, reportofoanele mobile, radiourile portabile, CD playerele, jocurile electronice sau dispozitivele de transmisie/recepție, inclusiv jucării telecomandate și orice alte asemenea dispozitive.

 

2. Dreptul de a refuza transportul

 

Transportatorul poate refuza transportul ca bagaje al obiectelor enumerate în paragraful 1 al acestui Articol sau poate refuza să continue transportul oricăror bagaje atunci când descoperă că acestea sunt alcătuite din sau conţin astfel de obiecte.

 

3. Dreptul de a controla

 

Din motive de siguranţă a zborului, transportatorul poate cere pasagerului să autorizeze controlul lui şi al bagajelor sale. De asemenea, poate controla bagajele în absenţa pasagerului, atunci când acesta nu este prezent pentru a i se putea cere o astfel de autorizaţie. Acest control are ca scop să se determine dacă o persoană posedă sau are în bagajele sale obiecte din cele enumerate în paragraful 1.A, precum şi arme sau muniţii, atunci când nu au fost respectate prevederile paragrafului 1.B din prezentul articol. În cazul în care pasagerul nu acceptă controlul solicitat transportatorul poate refuza transportul pasagerului şi al bagajelor. Dacă în timpul controlului, pasagerul sau bagajele sale suferă daune, transportatorul nu va fi responsabil, cu excepţia cazurilor demonstrabile de rea credinţă şi neglijenţa gravă.

 

4. Bagajele înregistrate (de cală)

 

a) Transportatorul ia în primire bagajele care i-au fost prezentate spre înregistrare, conform regulilor tarifare în vigoare, și emite eticheta/recipisa de bagaj. Dan Air recomandă că pasagerul să inscripționeze pe bagajul de cala numele, adresa și un număr de telefon la care acesta poate fi contactat.

 

b) Transportatorul poate refuza transportul bagajelor care nu sunt ambalate în mod corespunzător în valize sau alte ambalaje similare, pentru a putea fi transportate în bune condiţii ţînând seama de o manipulare normală.

 

c) Bagajele înregistrate vor fi transportate în aceeaşi aeronavă ca şi pasagerul căruia îi aparţin. Dacă transportatorul constată că acest lucru nu este posibil din motive de siguranţă, de securitate a zborului sau operaţionale, bagajele înregistrate vor fi transportate cu o altă cursă.

 

5. Bagajele transportate gratuit (incluse în tarif)

 

Pasagerii pot transporta în mod gratuit o anumită cantitate de bagaje, conform prevederilor şi sub rezerva condiţiilor de limitare conţinute în prezentele Condiţii generale, la Secțiunea Taxe și Reguli Tarifare (https://www.danair.ro/reguli-tarifare). Greutatea pieselor de bagaj de cala nu poate fi cumulata intre 2 (doi) sau mai multi pasageri

 

6. Excedentul de bagaj

 

Transportul bagajelor care depăşesc cantitatea admisă gratuit este supus unor tarife. Informaţii referitoare la aceste tarife sunt disponibile în prezentele Condiţii generale, la Secțiunea Taxe și Reguli Tarifare (https://www.danair.ro/reguli-tarifare).

 

7. Bagajele neînregistrate (de cabina)

 

a) Bagajul pe care pasagerul îl transportă în cabina aeronavei trebuie să încapă sub scaunul din faţa pasagerului sau în compartimentul de bagaje special destinat pentru uzul pasagerilor.

Bagajul neînregistrat trebuie să corespundă, de asemenea, reglementărilor transportatorului. În cazul în care bagajul nu poate fi depozitat în maniera descrisă, depăşind numărul, dimensiunea sau greutatea admisă conform regulilor tarifare în vigoare sau se consideră că este nesigur din orice motive, el va fi transportat că bagaj înregistrat contra cost. Acest bagaj poate fi înregistrat în orice moment înainte de plecarea zborului.

b) Articolele pe care pasagerul le consideră inadecvate pentru a fi transportate în cală aeronavei (instrumente muzicale sau alte obiecte similare), pot fi acceptate la transport în cabina de pasageri numai cu acordul prealabil al transportatorului. Transportul acestor articole poate fi tarifat separat (CBBG).

 

8. Preluarea şi predarea bagajelor

 

a) Pasagerul are obligația de a colecta bagajul de cală în momentul în care a ajuns la destinația sau aeroportul de stop-over înscrisă pe biletul de călătorie / pe Eticheta de Identificare a bagajului.

Dan Air nu este răspunzător de transferul bagajului de cala către alte zboruri cu care nu are o conexiune autorizată înscrisă pe bilet și pe eticheta de bagaj, pasagerul având obligația de a ridica bagajul de la bandă și de a îl înregistră pe următorul zbor.

În cazul în care bagajul nu este ridicat de la bandă și înregistrat pe următorul zbor, și nici preluat într-o perioadă de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la momentul la care a fost înregistrat în depozit, acesta va fi menținut în custodia operatorului de transport aerian, percepandu-se o taxă de depozitare. În cazul în care bagajele depozitate în conformitate cu prevederile de mai sus conțin bunuri perisabile (alimente, băuturi) alterate, transportatorul aerian își rezervă dreptul de a scoate și casa conținutul de acest fel, fără ca pasagerul să fie compensat pentru aceasta acțiune. Dacă pasagerul nu a reclamat bagajul în termen de maximum 3 luni din momentul la care a fost disponibil, transportatorul poate dispune de el în orice mod, fără a avea vreo responsabilitate faţă de pasager.

b) Dreptul de a colecta bagajul de cală aparține proprietarului sau împuternicitului legal al acestuia care deține cartea de îmbarcare și recipisa etichetei de identificare a bagajului.

Transportatorul nu este obligat să verifice dacă persoana care prezintă cartea de îmbarcare și recipisa de bagaj are dreptul să preia bagajele respective.

Transportatorul nu are nici o responsabilitate pentru pierderile, daunele sau cheltuielile cauzate de neefectuarea acestei verificări. Predarea bagajelor se face la locul de destinaţie menţionat pe eticheta de bagaj.

c) Atunci când o persoană pretinde un bagaj dar nu este în măsură să prezinte cartea de îmbarcare și recipisa de bagaj, şi să identifice bagajul cu ajutorul etichetei de bagaj prevazută în acest scop, transportatorul va preda bagajul acelei persoane cu condiţia ca această să demonstreze dreptul / împuternicirea de preluare spre satisfacţia transportatorului şi, dacă i se solicită de către transportator, acea persoană să furnizeze garanţie suficientă pentru a compensa transportatorul pentru orice pierderi, daune sau cheltuieli care ar putea apare pentru transportator în urma respectivei predări.

d) Acceptarea bagajelor de către persoana care prezintă cartea de îmbarcare și recipisa etichetei de bagaj fără protest scris făcut la predare, constituie proba că bagajele au fost predate în bună stare şi în conformitate cu contractul de transport.

 

9. Animale vii

 

a) Animale în cabină: Dan Air acceptă transportul la bordul aeronavelor al animalelor vii de mici dimensiuni din clasa PET (animal de companie, exclusiv câini și pisici), în etate de minimum 3 (trei) luni, vaccinate, curate, fără miros, independente de laptele matern, negestante, în cuști specializate de dimensiuni maxime 40 cm x 25,5 cm x 40 cm (lungime x lățime x înălțime), cu greutatea totala (animal + cușcă) de maximum 8 (otp) kg. Cușca animalului trebuie să fie furnizată de către pasager și să corespunda condițiilor de dimensiune și greutate, precum și exigențelor de soliditate, de protejare a animalului și a persoanelor și obiectelor înconjurătoare, întrucât aceasta va fi plasată sub scaunul din față pe întreaga durată a zborului. Nu este permisă transportarea a mai mult de 5 (cinci) astfel de animale de companie pe un zbor.

În acest caz transportul se efectuează contra unei taxe per animal per segment de zbor. Pentru mai multe detalii vă rugam să verificați la Secțiunea Taxe și Reguli Tarifare (https://www.danair.ro/reguli-tarifare).

În cazul în care cușca animalului de companie nu corespunde condițiilor de dimensiune și greutate prevăzute mai sus, aceasta poate fi transportată la cala de bagaje, sub rezerva existenței disponibilității și respectării condițiilor prevăzute în cadrul art. b), pasagerii fiind obligați la achitarea diferenței dintre taxa pentru transportul animalelor de companie în cabină și taxa pentru transportul animalelor de companie la cală.

Pasagerii care intenționează să călătorească cu animalul de companie în cabină, au obligația de a se prezenta la ghișeul de check-in din aeroport cu minimum 90 (nouăzeci) de minute înainte de decolare, cu documentația menționată în cadrul art. c), pentru a îndeplini formalitățile necesare călătoriei cu PET. Prezentarea la ghișeul de check-in este obligatorie și în situația în care pasagerii au efectuat check-in-ul online, iar aceștia nu au bagaj de cală ce trebuie înregistrat/predat.

În cabină este permisă o singura cușcă cu animale per pasager. Un animal suplimentar, într-o cușcă de dimensiunile sus-menționate, poate fi îmbarcat în cabina, în condițiile achiziționării unui loc suplimentar (CBBG), în conformitate cu prevederile din Secțiunea Taxe și Reguli Tarifare (https://www.danair.ro/reguli-tarifare).

Pasagerilor care călătoresc însoțiți de către animalul de companie în cabină, li se vor aloca locuri începând de la penultimul rând, pentru a nu se crea nici un disconfort celorlalți pasageri. În cazul în care există mai multe animale din categoria PET în cabină, Dan Air își rezerva dreptul de a le poziționa la circa 10 (zece) rânduri unul de altul, pentru a evita interacțiunea zgomotoasă a animalelor.

 

b) Animale în cală: Dan Air acceptă transportul în cala de bagaje a animalelor de companie (AVIH), câini sau pisici, în cuști standardizate în conformitate cu reglementările IATA, de dimensiuni maxime de 120 cm x 80 cm x 80 cm (lungime x lățime x înălțime), însă nu mai mult de 3 (trei) astfel de transporturi pe un zbor.

În acest caz animalul împreună cu ambalajul şi alimentația lui nu se vor include în cantitatea de bagaj admisă gratuit, constituind excedent de bagaj pentru care se va percepe tariful aplicabil.

Pentru mai multe detalii vă rugăm să verificați în prezentele Condiţii generale, la Secțiunea Taxe și Reguli Tarifare (https://www.danair.ro/reguli-tarifare).

 

c) Este permis transportul mai multor animale într-o cușcă, cu respectarea următoarelor condiții:

1. să fie maximum 3 (trei) pui din aceeași specie și de aceeași etate (între 3 și 6 luni) și cu greutate individuală maximă de 8 (opt) kg;

2. să fie maximum 2 (doi) adulți, dresați pentru coabitare, de etate și dimensiuni apropiate și cu greutate individuală maximă de 14 (paisprezece) kg;

3. să le fie asigurat un confort decent (să poată sta în poziție verticală fară să încline capul și să poată sta în poziție orizontală simultan fără să fie obligați să se atingă).

 

d) În cazul în care animalul transportat împreună cu cușca acestuia depășesc 32 kg, Dan Air va aplica o taxă suplimentară, taxă ce se poate achita numai în timpul formalităților de check-in. Pentru mai multe detalii vă rugam să verificați în prezentele Condiţii generale, la Secțiunea Taxe și Reguli Tarifare (https://www.danair.ro/reguli-tarifare).

 

e) Cuștile în care sunt transportate animale la bordul aeronavelor trebuie să respecte cerințele IATA Live Animal Regulations (LAR). Gențile de transport de animale nu sunt adecvate pentru transportul animalelor la cală. Astfel, în general, cușca trebuie:

1. să fie suficient de mare astfel încât animalul să poată sta în poziție verticală, să se poată întoarce în cușcă și să poată sta în poziție orizontală în mod natural;

2. să fie solidă, curată, închisă, etanșă și protejata contra posibilei pătrunderi a ghearelor animalelor transportate;

3. să asigure protecție persoanei care o va manipula astfel încât aceasta să nu fie zgâriată sau mușcată de către animal;

4. să împiedice deteriorarea stării de sănătate a animalului;

5. să împiedice ieșirea din cușcă a oricărei părți a animalului;

6. să fie ventilată în mod adecvat pe cel puțin 3 (trei) laturi;

7. să dețină recipiente pentru alimente și apă la care animalul să aibă acces;

8. să fie furnizată de către pasager;

 

f) Nu este recomandat transportul în cală al animalelor brahicefale.

Dan Air își rezervă dreptul de a refuza la transport animale vii în situația în care:

1. capacitatea de transport a aeronavei este depășită;

2. cușca nu este suficient de rezistentă în raport cu masa și forța animalului, permite scurgerea de substanțe în afară, poate afecta animalul sau obiectele și persoanele din jur;

3. animalul manifestă nervozitate excesivă. În acest caz, recomandăm consultarea unui veterinar înaintea zborului, pentru eventuale măsuri medicale preventive, care să asigure calmul și sănătatea animalului.

 

g) Pentru a călători cu animalul de companie într-un stat membru al UE, animalele vii trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

1. să aibă un microcip de identificare implantat sub piele;

2. să aibă carnet de sănătate;

3. vaccinul antirabic să fie valabil, conform legislației.

4. să aibă pașaport pentru animale, eliberat de către medicul veterinar.

 

h) Pe zborurile către Marea Britanie Dan Air nu acceptă transportul animalelor vii, nici în cabina de pasageri, nici în cala de bagaje. Transportul animalelor vii este permis pe zborurile dinspre Marea Britanie, excepție făcând aeroportul Luton (LTN).

Pe anumite zboruri spre și dinspre anumite țări, nu se acceptă transportul animalelor vii în cabină și/sau în cala aeronavei, la dus și/sau la întors, însă se poate accepta transportul animalelor vii prin serviciul cargo. Pentru mai multe detalii, vă rugam să vizitați următorul link: https://food.ec.europa.eu/animals/movement-pets/eu-legislation/non-commercial-movement-within-eu_en

 

i) În cazul în care se dorește transportul animalelor vii neînsoțite, acest lucru s-ar putea realiza prin intermediul serviciului cargo (pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactați DAN AIR următorul link: https://danair.ro/contact).

 

j) Câinii de serviciu (SVAN) cu certificat, pentru asistarea pasagerilor cu dizabilități demonstrabile prin certificat medical, vor fi transportaţi în mod gratuit, peste cantitatea de bagaj admisă gratuit la transport, în conformitate cu reglementările transportatorului.

 

k) nu se accepta în cabina Animale pt Suport Emoțional (ESAN).

 

l) Transportul animalelor vii se face pe răspunderea pasagerului căruia îi aparţin.

Transportatorul nu-şi asumă nici o răspundere pentru vătămarea, pierderea, întârzierea, îmbolnăvirea sau decesul acestor animale în cazul în care a fost refuzată intrarea sau tranzitarea pe teritoriul vreunui stat, cu condiţia ca dauna respectivă să nu fie cauzată din neglijenţa transportatorului. Persoana care transportă animalul va acoperi toate cheltuielile, pierderile şi responsabilităţile impuse transportatorului ca rezultat al refuzului.

 

RĂMĂȘIȚELE UMANE

 

Este permis transportul Rămășițelor Umane în următoarele condiții:

a) În cazul în care se dorește transportul rămășițelor umane în sicriu, acest lucru se poate realiza exclusiv prin intermediul serviciului cargo (pentru mai multe detalii vă rugăm să contactați DAN AIR la următorul link: https://danair.ro/contact);

b) În cazul în care se dorește transportul rămășițelor umane în urna cu cenușă, acest lucru se poate realiza fie în bagajul de cală înregistrat, cu respectarea prevederilor art. 4, fie în bagajul de cabină, cu respectarea prevederilor art. 8, fie prin intermediul serviciului cargo (pentru mai multe detalii vă rugam să contactați DAN AIR la următorul link: https://danair.ro/contact).

În cazul transportului urnelor cu cenușă, acestea trebuie să îndeplinească următoarele condiții: ambalajul trebuie să asigure etanșeitatea și discreția totală, pe tot parcursul călătoriei, și să fie confecționat dintr-un material care să permită inspectarea prin raze X (prin urmare, nu plumb sau titaniu).

Pasagerul care transportă rămășițe umane în urna cu cenușă trebuie să aibă asupra să toate documentele cerute de către autoritățile competente din punctele de plecare, tranzit și destinație.

Dan Air nu raspunde de condițiile de acceptare a urnelor cu cenușă de rămășițe umane ale altor companii care operează eventuale zboruri în conexiune.

 

ARME SI MUNIȚII

 

Pentru a putea transporta o armă, pasagerul trebuie să respecte Regimul Armelor și Munițiilor prevăzut în legislația specifica în materie și să dețină un permis de port-armă. Armele pot fi transportate numai că bagaje de cala. Armele de foc se transporta dezasamblate conform legilor ce guvernează Regimul Armelor și Munițiilor și împachetate corespunzător (recipiente speciale robuste, încuiate, fiecare conținând maximum 2 arme), separate de muniția aferentă. Transportul muniției se realizează în conformitate cu Instrucțiunile Tehnice pentru Transportul Aerian ale Obiectelor Periculoase emise de către Organizația Aviației Civile Internaționale (ICAO) și în cele ale Asociației Internaționale a Transportatorilor Aerieni (IATA). Armele și muniția trebuie declarate la check-in.

În conformitate cu reglementările IATA, un pasager nu poate transporta mai mult de 5 (cinci) kg muniție / zbor.

Pentru a putea transporta o armă, pasagerul trebuie achite o taxă pentru transportarea unei arme, achitabila online sau în timpul procedurilor de check-in ca Serviciu Special. Pentru mai multe detalii vă rugăm să verificați în prezentele Condiţii generale, la Secțiunea Taxe și Reguli Tarifare (https://www.danair.ro/reguli-tarifare).

 

Articolul 10: Orarele, întârzieri, anularea zborurilor, refuz la îmbarcare

 

1.OrareleProgramul de operare a zborurilor Dan Air este cel publicat în sistemul de rezervări sau pe website-ul Dan Air. Orarul de zbor se poate schimba între data de publicare și data la care este stabilită călătoria. Orice modificare intervenită în programul de operare Dan Air va fi afișată în sistemul de rezervări și pe website-ul Dan Air.

 

În momentul efectuării rezervării, pasagerul va avea la dispoziție orarul de zbor în vigoare la acea dată, orar ce se va regăsi pe Biletul de călătorie primit că urmare a efectuării rezervării și confirmării plații.

 

Orele indicate pe bilet, în orare şi în alte documente nu sunt garantate. Dan Air va depune toate diligențele rezonabile din punct de vedere comercial pentru a aduce la cunoștința pasagerului eventualele modificări intervenite în orarul de zbor, prin toate mijloacele disponibile operatorului de transport aerian (e-mail / telefon / agent de handling), motiv pentru care recomandăm că datele de contact furnizate la momentul efectuării rezervării să fie ale pasagerului.

 

Transportatorul poate să-şi substituie alţi transportatori sau să utilizeze alte aeronave decât cele prevăzute, fără preaviz.

Transportatorul va depune toate eforturile pentru a transporta pasagerul şi bagajele sale într-un termen rezonabil.

De asemenea, în caz de necesitate, poate să schimbe sau să suprime o escală indicată pe bilet.

Orarele sunt susceptibile modificărilor fără preaviz.

Transportatorul nu este răspunzător pentru erorile sau omisiunile din orare şi alte publicaţii care conţin orare. Transportatorul nu îşi asumă nici o răspundere pentru zborurile în conexiune cu alte zboruri sau cu alte mijloace de transport, dacă nu au fost vândute de către Dan Air că atare.

 

În cazul în care Dan Air nu dispune de datele de contact ale pasagerilor (din motive ce nu pot fi imputabile operatorului de transport aerian), Dan Air își declină orice răspundere originată de orice eventuală modificare apărută în programul de zbor, inclusiv în cazurile în care informarea a fost transmisă către o terță persoană / societate.

 

2. Întârzieri, anularea zborurilor, refuz la îmbarcare

 

În cazul refuzului la îmbarcare, al anulării sau întârzierii zborului, pasagerul poate beneficia de remediile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 261/2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91.

 

În cazul în care operatorul de transport aerian este obligat, din varii motive, să modifice orarul de zbor cu mai mult de 3 (trei) ore față de orarul intial, acesta le va oferi pasagerilor care dețin bilete de călătorie valide pe zborul al cărui orar a fost modificat, posibilitatea de a alege, cu până la 4 (patru) ore înainte de ora de decolare modificată, între:

a) rerutarea, în condiții de transport comparabile, spre destinația finală. Pasagerii vor putea alege rerutarea pe un alt zbor operat de către Dan Air pe aceeași rută pentru orice dată disponibilă în sistemul de rezervări la momentul rerutării, în funcție de disponibilitatea locurilor; sau

b) rambursarea, în termen de 7 (șapte) zile, a întregului cost al biletului la prețul de achiziție, pentru partea sau părțile de călătorie neefectuate.

În cazul prevăzut la lit. b) de mai sus, pasagerii pot alege rambursarea sub forma unor servicii suplimentare oferite de transportatorul aerian sau vouchere

 

Remediile garantate de Regulamentul (CE) nr. 261/2004 pot fi consultate aici: https://www.danair.ro/drepturile-pasagerilor.html

 

Articolul 11: Rambursarea

 

1. Generalităţi

 

În cazul în care, din culpa transportatorului sau la cererea pasagerului, transportul nu se poate efectua în conformitate cu contractul de transport, contravaloarea biletului sau a părţii neutilizate din bilet se rambursează în baza prevederilor prezentului articol şi a reglementărilor tarifare ale transportatorului.

 

a) Sub rezerva prevederilor prezentului articol, transportatorul va avea dreptul să efectueze rambursarea fie către persoana al cărei nume figurează pe bilet, fie către persoana care a plătit biletul, cu condiţia prezentării unei dovezi suficiente asupra efectuării plaţii.

 

b) Atunci când biletul a fost plătit de o altă persoană decât cea al cărei nume figurează pe bilet, iar pe bilet este menţionată o restricţie referitoare la rambursarea, transportatorul va efectua rambursarea numai persoanei care a plătit biletul sau la ordinul ei.

c) Rambursarea se face numai cupoanelor de zbor neutilizate.

 

d) Rambursarea biletelor achitate cu numerar la ghișeele de emiteri bilete
ale contractorilor de handling ai Dan Air din aeroport se va face exclusiv către pasager.

 

2. Rambursarea involuntară

 

a) Rambursarea involuntară se efectuează conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 261/2004

 

b) Rambursarea se efectuează doar în baza unei cereri scrise înregistrată de către pasager/ agent pe formularul de contact de pe website-ul companiei sau orice altă metodă de înregistrare comunicată expres în notificarea transmisă de către operator.

 

c) Cererea de rambursare poate fi înregistrată cu până la maxim 6 ore înaintea orei revizuite de decolare, în cazul modificărilor semnificative de orar sau 6 ore înaintea orei de decolare înscrise pe bilet pentru zborurile anulate.

 

3. Rambursarea voluntară

 

Rambursarea voluntară se efectuează conform Regulilor Tarifare (https://www.danair.ro/reguli-tarifare)

 

4. Dreptul de a refuza rambursarea

 

a) Transportatorul poate refuza rambursarea dacă cererea transmisă după expirarea termenelor menționate la articolele 11.2 respectiv 11.3.

b) Transportatorul poate refuza rambursarea unui bilet care i-a fost prezentat sau a fost prezentat altor autorităţi dintr-un stat, atunci când pasagerul nu prezintă o dovadă satisfăcătoare că are permisiunea de şedere în statul respectiv sau că va pleca cu zborul altui transportator sau cu un alt mijloc de transport.

 

5. Moneda rambursării

 

Rambursările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile legilor sau reglementărilor în vigoare în statul din care a fost cumpărat biletul şi în statul în care se efectuează rambursarea. Sub rezerva prevederilor anterioare, rambursările vor fi efectuate în moneda de plată a biletului sau în altă monedă, în conformitate cu reglementările transportatorului.

 

6. Cine efectuează rambursarea

 

a) Rambursările voluntare vor fi efectuate numai de către transportatorul care a emis biletul sau de către agenţii săi autorizaţi.

b) Rambursările involuntare vor fi efectuate numai de către transportatorul care a emis biletul sau de către agenţii săi autorizaţi.

 

Articolul 12: Comportamentul la bordul aeronavei

 

a) Atunci când, în opinia transportatorului, pasagerul se comportă la bordul aeronavei în aşa fel încât periclitează aeronava, persoanele sau bunurile din aeronavă, împiedică echipajul să-şi îndeplinească sarcinile, nu se conformează instrucţiunilor echipajului, inclusiv, dar fără a se limita la măsuri sanitare conforme dispozițiilor autorităților competente, la fumat, consumul de băuturi alcoolice şi droguri, sau se comportă într-un mod care cauzează disconfort, neplăceri, prejudicii sau vătămare corporală celorlalţi pasageri sau echipajului, transportatorul poate lua măsurile necesare pentru a preveni continuarea unei astfel de comportări, inclusiv constrângerea. Pasagerii pot fi debarcaţi şi li se poate refuza călătoria de continuare în oricare punct şi pot fi actionaţi în justiție pentru ofensă adusă la bordul aeronavei.

 

b) Din motive de securitate, transportatorul poate interzice sau restricţiona utilizarea la bordul aeronavei a aparatelor electronice, inclusiv, dar fără a se limita la telefoane mobile, computere laptop, casetofoane portabile cu înregistrare, CD player, radiouri portabile, jocuri electronice sau aparate de transmisiuni, jucării telecomandate şi staţii portabile walkie-talkie.

Aparatele pentru pasagerii cu deficienţe de auz şi afecţiuni cardiace vor fi permise la bordul aeronavei.

Pasagerii care nu respectă regulile de mai sus vor fi refuzați la îmbarcare sau vor fi predați autorităților, fără excepție.

Pasager turbulent este acea persoana care, în opinia transportatorului, comite oricare dintre următoarele acte la bordul unei aeronave civile, din momentul în care ușa aeronavei este închisă, înainte de decolare, până în momentul în care aceasta este deschisa, după aterizare, precum și pe durata procesării acestuia (check-in / îmbarcare), indiferent de momentul în care acesta se află:

a) agresiunea, intimidarea sau amenințarea fizică sau verbală adresată unui membru al echipajului, în cazul în care un astfel de act intervine în exercitarea atribuțiilor membrilor echipajului, care pot periclita ordinea și liniștea publica de la bordul aeronavei sau siguranța și securitatea persoanelor sau a bunurilor acestora;

b) acte de violență fizică sau verbală contra unei persoane sau de agresiune sexuala sau de molestare a unui copil;

c) refuzul de a urma o instrucțiune legală dată de către comandantul aeronavei sau în numele comandantului de aeronavă de către un membru al echipajului, în scopul asigurării siguranței aeronave sau a oricărei persoane sau bunuri la bord sau în scopul menținerii ordinii și a disciplinei la bord;

d) provocarea intenționată a unei daune, distrugerea proprietății sau deteriorarea aeronavei, a echipamentelor, a structurii și dispozitivelor aferente, care pot periclita ordinea și liniștea publică de la bordul aeronavei sau siguranță și securitatea persoanelor sau a bunurilor acestora;

e) comunicarea cu intenție de informații false, care afectează operațiunile transportatorului sau pun în pericol siguranța și securitatea aeronavei;

f) refuzul de a respecta o instrucțiune legală dată de comandantul aeronavei sau în numele acestuia de către un membru al echipajului, cu scopul de a asigura siguranța și securitatea aeronavei sau a persoanelor și bunurilor aflate la bord sau cu scopul de a menține ordinea și disciplina la bordul aeronavei;

g) refuzul de a respecta instrucțiunea legală referitoare la interzicerea fumatului la bordul aeronavei;

h) consumarea băuturilor alcoolice sau a medicamentelor care duc la intoxicare în cazul în care un astfel de act ar putea pune în pericol siguranța aeronavei sau a oricărei persoane aflate la bord sau dacă un astfel de act pune în pericol ordinea și disciplina la bordul aeronavei;

i) manipularea unui detector de fum sau orice alt dispozitiv legat de siguranța la bordul aeronavei;

j) operarea unui dispozitiv electronic portabil atunci când un astfel de act este interzis.

 

Lista sus-menționată nu este limitativă, aceasta poate fi extinsă la discreția operatorului de transport aerian, pentru a asigura siguranța și securitatea aeronavelor, persoanelor și/sau bunurilor acestora.

 

În conformitate cu Convenția de la Tokyo, precum și ținând cont de cele evidențiate mai sus, comandantul aeronavei are autoritatea:

a) de a interzice accesul la bordul aeronavei persoanei aflate în stare inadecvată, în cazul în care aceasta ar putea periclita siguranța aeronavei sau a ocupanților acesteia;

b) de a debarca orice persoana sau orice parte a încărcăturii pe care o consideră, din punctul său de vedere, un potențial pericol la siguranța aeronavei sau a ocupanților acesteia, fară ca pasagerul aflat în stare inadecvată sau cu comportament inadecvat să aibă drept la rambursare sau compensație și cu posibilitatea ca acestuia să îi fie refuzată o viitoare călătorie;

c) de a decide aterizarea pe cel mai apropiat aeroport pentru a debarca pasagerul turbulent.

În cazul în care comportamentul inadecvat al pasagerului turbulent, are ca urmare comiterea unei fapte care conține elementele unei posibile contravenții / infracțiuni, operatorul de transport aerian va raporta atât acest comportament inadecvat cât și urmările sale, autorităților competente în vederea începerii unei posibile urmăriri contravenționale sau penale, pentru acțiunile întreprinse de către pasagerul turbulent la bordul aeronavei.

În situația în care din cauza conduitei necorespunzătoare a pasagerului, transportatorul aerian este nevoit să devieze traiectoria aeronavei către o noua destinație, alta față de cea care era stabilita inițial, pentru ca pasagerul în cauza să fie debarcat, acesta din urmă va suporta toate costurile rezultate în urma acestei aterizări forțate, inclusiv eventualele penalități impuse transportatorului aerian de către autoritățile competente din țara în care a aterizat.

Pasagerul nu are dreptul să consume băuturi alcoolice, altele decât cele vândute de către membrii echipajului, la bordul aeronavei. Transportatorul aerian își rezervă dreptul de a refuza servirea băuturilor alcoolice oricărui pasager care se află în stare inadecvata, pentru a nu aduce atingere siguranței și securității zborului.

 

Articolul 13: Aranjamente pentru servicii suplimentare

 

a) Ca regulă generală, transportatorul nu prestează şi nu asigură transportul terestru între aeroporturi sau între aeroporturi şi terminalele din oraş. În cazul în care transportatorul efectuează astfel de transporturi pentru pasagerii săi, prezentele Condiţii generale vor fi aplicabile şi acestui transport. Utilizarea transportului la sol se face cu plata tarifului stabilit în acest scop.

 

b) Atunci când încheie aranjamente în favoarea pasagerilor cu o terţă parte pentru servicii, altele decât transportul aerian, emite bilete sau vouchere pentru transport şi servicii (altele decât transportul aerian), prestate de o terţă parte, că de exemplu rezervări la hotel şi închirieri de maşini, transportatorul acţionează numai în calitate de agent al pasagerului. În acest caz, vor fi aplicabile condiţiile terţei părţi furnizoare de servicii.

 

Articolul 14: Formalităţile administrative

 

1. Generalităţi

 

Având în vedere relația internațională pe care o presupune transportul pasagerilor, în cazul în care se rezervă un zbor extern, pasagerul are obligația de a verifica dacă deține toate drepturile de a intra pe teritoriul țării de destinație. Acest lucru se poate realiza vizitând site-urile Poliției de Frontieră a statului de destinație, sau întrebând la ambasada / consulatul / reprezentanța statului de cetățenie în cadrul statului de destinație.

Pentru mai multe informații, transportatorul aerian va pune la dispoziție următoarele site-uri: Politia de Frontiera, Ministerul Afacerilor Externe.

 

Pasagerii sunt răspunzători pentru obţinerea, deținerea și prezentarea tuturor documentelor și vizelor necesare prin lege, regulilor sau instrucțiunilor în vigoare în statele de plecare, de destinaţie sau de tranzit.

 

Transportatorul aerian nu este responsabil pentru consecințele care rezultă din imposibilitatea pasagerului de a procura documentele sau vizele necesare efectuării călătoriei.

 

2. Documentele de călătorie

 

Înainte de efectuarea călătoriei pasagerul trebuie să prezinte toate documentele necesare pentru, dar nu limitat la, cele de trecere a frontierelor, ieşire, intrare, documentele sanitare, precum şi celelalte documente cerute de legile şi reglementările în vigoare în statele implicate . De asemenea, pasagerul va permite transportatorului să facă şi să reţină copii ale documentelor respective.

 

Transportatorul aerian își rezervă dreptul de a refuza transportul pasagerilor în cazul în care aceștia nu respectă cerințele de mai sus sau în cazul în care documentele acestora de călătorie nu sunt conforme cu legile, regulile sau instrucțiunile de călătorie.

 

În cazul special al pasagerilor care au realizat check-in-ul online, completând în mod incomplet, eronat sau fals datele solicitate pentru efectuarea călătoriei, transportatorul aerian își rezervă dreptul de a refuza transportul acestora, în cazul în care aceștia se prezinta la poarta de îmbarcare fară a exista suficient timp pentru a completa / corecta datele solicitate pentru efectuarea călătoriei.

 

Transportatorul nu este răspunzător pentru nerespectarea de către pasager a prevederilor prezentelor Condiţii generale.

 

3. Respingerea la frontieră

 

Pasagerul este responsabil în situația în care autoritățile de frontieră din țara de destinație, în care acesta a călătorit cu ajutorul operatorului de transport aerian, nu vor permite accesul acestuia în teritoriu (tranzit sau destinație), obligând totodată Dan Air să returneze pasagerul la locul de origine al călătoriei sau într-o țară compatibilă cu documentația pasagerului.

 

În acest caz de refuz la frontieră, pasagerul va achita orice amendă aplicată operatorului de transport aerian de către Guvern sau de către Oficiul de Imigrări în cauza, plus costul transportului sau din acea țară înapoi în țara să de origine sau în alt loc indicat de către autoritatea competentă. Dan Air nu va rambursa costul nici unui zbor pe care pasagerul nu îl poate efectua că urmare a refuzării intrării în țara de destinație.

 

4. Responsabilitatea pasagerului pentru amenzi, cheltuieli de detenţie sau alte cheltuieli

 

În acest caz de refuz la frontieră, pasagerul va achita orice amendă aplicată operatorului de transport aerian de către Guvern sau de către Oficiul de Imigrări în cauza, plus costul transportului său din acea țară înapoi în țara sa de origine sau în alt loc indicat de către autoritatea competentă. Dan Air nu va rambursa costul niciunui zbor pe care pasagerul nu îl poate efectua ca urmare a refuzării intrării în țara de destinație.

 

În cazul în care transportatorul aerian este obligat să achite amenzi sau penalități sau să suporte cheltuieli derivate din nerespectarea de către pasager a legilor, regulilor, ordinelor sau cerințelor de călătorie ale țărilor implicate sau din imposibilitatea de a prezenta documentele necesare, pasagerul va rambursa, la cerere, orice plată sau cheltuială realizată de către transportator pentru actele / faptele sale. În acest sens, transportatorul aerian poate compensa valoarea acestor amenzi / penalizări cu contravaloarea segmentelor nefolosite din Biletul de călătorie sau orice alte fonduri ale pasagerului care se află în posesia transportatorului, iar în cazul în care aceasta nu este suficientă, transportatorul aerian își rezervă dreptul de a se întoarce împotriva pasagerului pentru a recupera întreagă sumă restantă.

 

5. Controlul vamal

 

Dacă se cere, pasagerul trebuie să asiste la controlul bagajelor sale, sosite cu sau fără întârziere, înregistrate şi/sau neînregistrate, efectuat de organele vamale şi/sau guvernamentale.

Transportatorul nu-şi asumă nici o răspundere pentru pierderile şi daunele suferite de către pasagerii care nu respectă prevederile conţinute în prezentele Condiţii generale.

 

6. Controlul de securitate

 

După efectuarea procesului de check-in la aeroport (în cazul în care nu s-a realizat check-in-ul online), pasagerul și bagajele acestuia sunt supuse controlului de Securitate (anti-tero).

Ulterior acestei verificări, se realizează controlul Poliției de Frontieră, iar în cazul în care există solicitări din partea personalului vamal sau ale altei autorități guvernamentale, pasagerul poate fi obligat să supună controlului bagajul său.

Transportatorul aerian nu poate fi ținut răspunzător pentru nici o pierdere sau daună suferită în decursul sau din cauza acestor verificări.

 

7. Reglementări guvernamentale

 

Transportatorul nu-şi asumă nici o răspundere atunci când refuză transportul unui pasager bazându-se pe ceea ce consideră ca fiind prevederi legale sau reglementări guvernamentale în vigoare care justifică refuzul.

 

8. Întreruperea în caz de urgență a zborului

 

În cazul în care starea de sănătate a unui pasager care se află la bordul aeronavei se agravează, iar transportatorul aerian este constrâns să aterizeze de urgență pe cel mai apropiat aeroport pentru ca acesta să poată primi asistența medicală necesară, pasagerul va fi responsabil pentru toate costurile medicale și pentru toate costurile de cazare ale persoanelor care îl acompaniază precum și pentru costurile viitoare de transport de la punctul de oprire neplanificată până la destinația finală.

 

Transportatorul aerian recomandă ca pasagerii să dețină asigurare medicală și de transport valabilă pe timpul călătoriei.

 

Articolul 15: Transportatorii succesivi

 

Transportul efectuat de mai mulţi transportatori succesivi în baza unui singur bilet sau a unor bilete complementare (în conjuncție), constituie o operaţiune unică din punct de vedere al aplicabilităţii Convenţiei, fiecare transportator fiind răspunzător numai pentru transportul efectuat pe propriile sale zboruri.

 

Articolul 16: Responsabilitatea pentru daune

 

1.Generalităţi

 

Răspunderea transportatorului aerian este determinată prin Condițiile de Călătorie Dan Air și limitată prin legislația română, internațională și europeană.

În acest caz, ținând cont de faptul că răspunderea transportatorului aerian este limitată, Dan Air recomandă pasagerului să încheie o asigurare de călătorie cu o societate de asigurări specializată în astfel de cazuri, iar în cazul în care bagajul pasagerului este întârziat, pierdut sau deteriorat, acesta se poate întoarce fie împotrivă operatorului de transport aerian, fie împotrivă societății de asigurări.

Cu excepția cazurilor prevăzute de legislația internă și de cea comunitară, transportul aerian realizat de către Dan Air se supune regulilor și limitărilor legate de răspunderea stabilită de către Convenția de la Montreal doar în cazul în care transportul este unul internațional la care Convenția se aplică.

Cu excepția cazurilor prevăzute de legislația internațională, transportul aerian realizat de către Dan Air se supune regulilor și limitărilor legate de răspunderea stabilită de către Regulamentul (CE) nr. 261 / 2004 doar în cazul în care transportul este unul comunitar.

Răspunderea transportatorului în caz de accident produs în timpul transportului internaţional este supusă prevederilor Regulamentului Consiliului Uniunii Europene (CE) Nr.2027/1997.

Transportul intern este reglementat conform acestor Condiţii generale şi este supus regulilor şi regulamentelor aplicabile în vigoare în România, precum şi legilor româneşti.

 

În măsura în care cele ce urmează nu sunt în contradicţie cu prevederile prezentelor Condiţii generale, Convenţia fiind sau nefiind aplicabilă:

a) Transportatorul nu este răspunzător pentru nici o daună rezultată din respectarea de către transportator a oricăror legi aplicabile, regulamente, ordine, cereri sau cerinţe impuse de orice organ guvernamental.

b) Transportatorul nu este răspunzător pentru nici o daună rezultată din nerespectarea de către pasager a oricăror legi aplicabile, regulamente, ordine, cereri sau cerinţe impuse de orice organ guvernamental.

c) Transportatorul aerian va fi răspunzător doar pentru daunele care se produc în timpul zborului sau pe segmentele de zbor unde numărul de zbor cu codul Dan Air (DN / JOC) apare în chenarul companiei de transport pe Biletul de călătorie pentru acel zbor sau segment de zbor. Un transportator care emite un bilet sau înregistrează bagaje pe zborurile altui transportator acţionează doar în calitate de agent pentru acesta. În legătură cu bagajele înregistrate, pasagerul are dreptul la acţiune contra transportatorului care a emis biletul sau contra oricărui alt transportator care a efectuat transportul în timpul căruia s-a produs dauna. Transportatorul nu este răspunzător pentru daunele produse bagajelor neînregistrate, cu excepţia cazului în care pasagerul dovedeşte că daunele au fost cauzate de neglijenţa gravă a transportatorului.

d) Răspunderea transportatorului este limitată doar la suma daunelor compensatorii dovedite. În nici un caz transportatorul nu este răspunzator pentru daunele indirecte, incidentale sau ulterioare.

e) Orice răspundere a transportatorului aerian pentru daune va fi redusă în cazul în care pasagerul, prin orice neglijență, eroare, rea-voinţă sau omisiune din partea sa, favorizează, cauzează sau contribuie la producerea daunei, cauzând prejudicii unui pasager sau bagajului acestuia.

f) Orice excludere sau limitare a răspunderii transportatorului conform acestor Condiţii generale sau legilor aplicabile va fi aplicată şi agenţilor, prepuşilor, angajaţilor şi reprezentanţilor transportatorului, precum şi oricărei persoane al cărei avion este utilizat de către transportator şi agenţilor, prepuşilor, angajaţilor şi reprezentanţilor acelei persoane. Suma totală recuperabilă de la transportator, agenţii, prepuşii, angajaţii, reprezentanţii şi persoanele menţionate în acest paragraf nu poate depăşi limita de răspundere a transportatorului.

g) În cazul în care nu este prevăzut altfel, nimic conţinut în aceste Condiţii generale nu va duce la renunţarea la nici o limitare sau excludere a răspunderii transportatorului conform prevederilor Convenţiei sau legilor aplicabile.

h) Indiferent de prevederile acestor Condiţii generale, dacă transportul se efectuează cu mijloace rutiere pe drumurile publice de pe teritoriul României pe bază de bilet, responsabilitatea transportatorului pentru decesul sau rănirea pasagerului este limitată.

 

2. În cazul în care pasagerul are o nemulțumire referitoare la serviciile Dan Air, acesta poate înainta o solicitare / reclamație către transportatorul aerian la adresa https://danair.ro/contact de pe website-ul Dan Air.

 

Orice reclamație / solicitare înregistrată în mod legal, cu toate dovezile necesare solicitate de către transportatorul aerian atașate, are termen de soluționare de 60 (șaizeci) de zile de la data primirii acesteia. Pentru a exclude orice dubiu, în cazul în care documentele / dovezile necesare sunt incomplete, termenul sus-menționat va începe să curgă din momentul primirii de către transportatorul aerian a documentelor complete necesare soluționării reclamației / solicitării

 

3. Răspunderea pentru bagaje

 

Pentru orice întârziere, pierdere sau deteriorare de bagaj pasagerul este obligat să se prezinte personal la Biroul Asistență Bagaje, situat în zona benzilor de bagaje din aeroportul de sosire, pentru întocmirea PIR-ului (raport de constatare a iregularității proprietății), înainte de părăsirea acestei zone a aeroportului.

 

În cazul în care pasagerul căruia i-a fost întârziat, pierdut sau deteriorat bagajul nu depune un raport PIR înainte de părăsirea zonei benzilor de bagaje din aeroportul de sosire, transportatorul aerian își va declina responsabilitatea.

a. Preluarea Bagajului de către posesorul Etichetei de Identificare fară a înregistră un raport PIR, înaintea părăsirii zonei benzilor de bagaje din aeroportul de sosire, constituie o probă suficientă cum că bagajul a fost predat, în condiții bune și în concordanță cu Contractul de Transport, de către transportator.

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 889 / 2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 mai 2002 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2027 / 1997 referitor la răspunderea operatorilor de transport aerian în caz de accidente, în cazul deteriorării unui bagaj înregistrat, pasagerul este obligat să înregistreze la adresa https://danair.ro/contact o reclamație scrisă în termen de 7 (șapte) zile de la înregistrarea PIR-ului, iar în cazul în care bagajul este întârziat, pasagerul este obligat să înregistreze la adresa https://danair.ro/contact o reclamație scrisă în termen de 21 (douăzeci și unu) de zile de la înregistrarea PIR-ului.

b. În momentul în care semnalează orice tip de daună la Biroul Asistență Bagaje, pasagerii au obligația de a solicita o copie a raportului PIR, completat de către angajatul Biroului Asistență Bagaje din aeroport cu detaliile furnizate de către pasager. PIR-ul nu reprezintă o reclamație oficială, acesta fiind un document intern al companiei utilizat pentru identificarea bagajului. Pasagerul este obligat să atașeze PIR-ul la reclamația realizată în conformitate cu articolul de mai sus, împreună cu orice alte documente doveditoare, pentru ca aceasta să fie considerată valabilă.

c. Responsabilitatea transportatorului pentru bagaj încetează în momentul în care acesta este plasat pe banda de bagaje din aeroportul de sosire.

Transportatorul aerian nu va fi considerat responsabil pentru bagajele de cală preluate în mod eronat de către un alt pasager de pe banda de bagaje din aeroportul de sosire. În aceste cazuri, pasagerul care a preluat în mod eronat bagajul este direct responsabil, fără intermedierea transportatorului, pentru toate costurile suportate de către ambii pasageri. Autoritatea competentă pentru soluționarea acestor cazuri este poliția din aeroportul de sosire.

d. În cazul în care pasagerul dorește să contacteze reprezentanții Departamentului Asistență Bagaje Dan Air pentru a afla informații referitoare la stadiul solicitării sale, acesta trebuie să contacteze Departamentul Asistență Bagaje de la destinație, în primele 5 (cinci) zile, folosind datele de contact înscrise pe PIR. Ulterior, în cazul în care bagajul nu a fost recuperat în acest interval de timp, pasagerul trebuie să contacteze Departamentul Asistență Bagaje la adresa https://danair.ro/contact de pe website-ul Dan Air.

e. În cazul în care pasagerul deține o asigurare de călătorie, Dan Air recomanda pasagerului să contacteze pentru despăgubiri societatea de asigurări în cazul întârzierii, pierderii sau deteriorării bagajului. În cazul în care pasagerul nu deține o asigurare de călătorie, acesta va contacta Departamentul Asistență Bagaje la adresa https://danair.ro/contact de pe website-ul Dan Air, atașând toate documentele necesare pentru a proba existența daunei provocate de către transportatorul aerian (respectiv, raportul PIR, chitanțele doveditoare și orice alte mijloace de probă).

f. Afară de cazul unei acţiuni sau omisiuni din partea transportatorului, făcute cu intenţia de a cauza prejudicii sau din neglijenţă şi conştient că ar avea probabil că urmare aceste prejudicii, răspunderea transportatorului referitoare la daunele cauzate bagajelor se va calcula conform legislației în domeniu.

g. Transportatorul nu este răspunzator pentru vătămarile cauzate pasagerilor sau pentru daunele produse bagajelor acestora de către obiecte conţinute în bagaje. Orice pasager ale cărui obiecte cauzează vătămări altui pasager, deteriorări ale bagajelor acestuia ori bunurilor transportatorului, sau oricărei alte proprietăţi pe care acesta o transportă sau o operează, va despăgubi transportatorul referitor la toate pierderile şi cheltuielile de orice natură suportate de acesta ca urmare a acestui fapt, în conformitate cu legea romană.

h. În cazul livrării parţiale (dar nu în cazul în care nu s-a livrat nimic) către pasager a bagajelor înregistrate, precum şi în cazul producerii unei daune asupra unei părţi (dar nu în întregime) a acestor bagaje, răspunderea transportatorului va fi redusă proporţional pe baza greutăţii bagajelor, indiferent de valoarea parţială a porţiunii deteriorate sau a bagajului în întregul său. În cazul în care greutatea bagajului pasagerului nu este înregistrată în buletinul de bagaj, se consideră că greutatea acestui bagaj înregistrat nu depăşeşte greutatea admisă gratuit la transport corespunzător clasei de călătorie pentru care a fost plătit tariful.

i. Răspunderea transportatorului aerian pentru întârzierea, deteriorarea sau pierderea bagajului înregistrat (de cală) va fi limitată, în baza legislației internaționale și europene. Valoarea compensației se va determina în funcție de prejudiciul dovedit de către pasager.

În cazul în care bagajul de cală este deteriorat, uzura acestuia va fi luata în considerare pentru a calcula compensația pasagerului. Uzura se va calcula după cum urmează: în primul an de utilizare, uzura reprezintă 20% din valoarea de achiziție, numai în baza documentului de achiziție. Începând cu al doilea an, la valoarea uzurii se va adaugă cate 10% pentru fiecare an ulterior de utilizare.

Transportatorul aerian nu își asuma responsabilitatea pentru bagajele pătate de anumite substanțe (vin, ulei, alimente sau alte asemenea) sau pentru cele care au suferit deteriorări minore (spre exemplu: zgârieturi, înfundături, ruptură pe cusătură cauzată de greutatea în exces, și nu numai, pierderea / deteriorarea elementelor atașate bagajului care nu au fost prevăzute de către producător și nu afectează utilizarea normală (ulterioară) a acestuia, cum ar fi cifru, cheițe, lacăte, etichete cu nume, curele, huse) ce pot rezulta din manipularea normală a bagajului.

j. În cazul în care pasagerul se prezintă la ghișeul de check-in cu un bagaj deteriorat, acesta va fi preluat și etichetat cu etichetă de răspundere limitată (Limited Release Tag), iar transportatorul aerian nu va avea nicio responsabilitate referitoare la starea bagajului la sosire.

k. În cazul în care pasagerul transportă în bagajul de cală vreunul dintre obiectele interzise menționate în cadrul art. 9.1., transportatorul aerian nu este răspunzător pentru daunele cauzate acestora sau de către acestea.

În cazul în care bagajele de cală conțin bunuri perisabile (alimente, băuturi) alterate, transportatorul aerian își rezervă dreptul de a scoate și a casa conținutul de acest fel, fară ca pasagerul să fie compensat.

l. Transportatorul nu este răspunzător pentru:

1. daunele suferite de către bagajele de cală, în măsura în care acestea au survenit ca urmare directa sau indirectă a calității necorespunzătoare a bagajului, a unui defect sau viciu de material / de formă, sau a supraîncărcării acestuia;

2. deteriorări provocate la controlul de Securitate;

3. deteriorări superficiale apărute în urma uzurii și/sau a viciilor de material și/sau fabricație și/sau a unor caracteristici improprii ale bagajelor înregistrate predate la transport, în timpul manipulării normale a acestora, cum ar fi: pierdere / distrugere curele de strângere / securizare, suporți, roti, mânere protuberante, tăieturi și zgârieturi minore, scămoșare, pierderea / deteriorarea elementelor atașate bagajului care nu au fost prevăzute de către producător și nu afectează utilizarea normală, ulterioară, a bagajului (lacăt, etichete nume, curele, huse, etc)

Condițiile de Călătorie nu anulează excluderi sau limitări ale răspunderii prezente în reglementările internaționale, europene sau în legile interne în vigoare decât dacă acest lucru se specifică în mod expres.

m. În cazul în care bagajul de cală al pasagerului este întârziat, transportatorul aerian este răspunzător pentru daunele dovedite, doar în situația în care acesta nu a luat toate măsurile necesare și posibile pentru a evita respectivele daune.

Dan Air va rambursa pasagerului al cărui bagaj de cală este întârziat mai mult de 24 (douăzeci și patru) de ore și nu se află în zona domiciliului acestuia, cheltuielile rezonabile efectuate pentru acoperirea necesitaților de bază / articolelor esențiale (cum ar fi: articole de toaletă, lenjerie de corp, un schimb de îmbrăcăminte în cazul în care este necesar și alte obiecte esențiale), achiziționate pentru înlocuirea articolelor necesare din bagajul de cală întârziat.

n. În cazul în care operatorul de transport aerian întârzie livrarea bagajului de cală la destinația care corespunde domiciliului pasagerului, costul articolelor esențiale nu va fi acoperit de către operatorul de transport aerian sau de către societatea de asigurări, întrucât se considera că pasagerul are acces la articolele esențiale.

o. În cazul în care pasagerul, cu intenție sau din neglijenta, a contribuit la apariția unor daune, valoarea cererilor de compensație va fi redusa cu suma aferentă contribuției acestuia.

Pentru detalii suplimentare referitoare la întârzierea, deteriorarea sau pierderea bagajelor vă rugam să verificați Regulamentul (CE) nr. 889/2002.

p. În general, pasagerul este responsabil pentru bagajul de cabină și pentru orice alt obiect personal transportat la bordul aeronavei. Transportatorul aerian este răspunzător pentru pierderea sau lipsa din conținut a bagajului de cabină numai dacă dauna s-a produs din neglijența gravă a acestuia. Răspunderea transportatorului aerian pentru pierderea sau lipsa de conținut a bagajului de cabină va fi limitată, în baza legislației internaționale și europene. Valoarea compensației se va determina în funcție de prejudiciul demonstrat de către pasager.

 

4. Pasagerul poate formula o acțiune în justiție pentru prejudicii cauzate în caz de deces sau vătămare a pasagerilor și întârzierea, deteriorarea sau pierderea bagajelor. Acțiunea în justiție trebuie introdusă în termen de doi ani de la data aterizării aeronavei la destinație aeronavei sau de la data la care aeronava trebuia să aterizeze la destinație, conform Convenției de la Montreal. Același termen este incident și pentru prejudiciile cauzate ca urmare a refuzului la îmbarcare, întârzierea sau anularea zborului în cazurile în care nu sunt incidente prevederile Regulamentul (CE) nr. 261/2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91.

 

Pasagerul care nu a formulat o reclamaţie referitoare la bagaje deteriorate/predate cu întârziere/pierdute, în conformitate cu prevederile contractului de transport, conform Convenției de la Montreal sau, după caz, Regulamentului (CE) nr. 889/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 mai 2002 de modificare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2027/97 referitor la răspunderea operatorilor de transport aerian în caz de accidente, nu va putea întreprinde o acțiune în justiție contra transportatorului.

 

I. Următoarele prevederi se aplică exclusiv transportului internaţional:

1) În cazul unui accident apărut în timpul transportului internaţional, limita de răspundere a transportatorului stabilită în Articolul 22 (1) din Convenţie nu va fi invocată în cazul decesului sau rănirilor personale provocate pasagerilor în înţelesul în care acestea sunt definite conform Articolului 17 din Convenţie. Transportatorul nu este răspunzător de astfel de daune suferite, dacă:

- moartea, rănirea, sau o altă leziune corporală au rezultat din starea sănătăţii, psihică sau mentală a pasagerului (cum ar fi următoarele, dar fără a se limita la acestea: gravide, persoane cu handicap vizibil sau handicap fizic sau mental declarat, persoane care se plâng de o stare nesatisfăcătoare a sănătăţii, sau de înrăutăţirea stării sănătăţii la momentul îmbarcării etc.);

- dauna a fost cauzată sau s-a contribuit la aceasta prin neglijenţa sau acţiune ilegală sau omisiunea pasagerului;

- transportatorul a luat toate măsurile necesare pentru evitarea daunei, sau a fost imposibil pentru transportator să ia astfel de măsuri, conform Articolului 20 al Convenţiei.

2) În legătură cu orice pretenţie apărută că urmare a unui deces sau vătămări aduse unei persoane în înţelesul Articolului 17 din Convenţie, transportatorul nu se va prevala de nici o apărare conform Articolului 20 din Convenţie în legătură cu acea parte a reclamaţiei care nu depăşeşte 100.000 (una suta mii) DST per pasager.

3) În cazul decesului sau rănirii suferite de un pasager în eventualitatea unui accident produs în timpul efectuării unui transport internaţional, care transport include anume perioada în care pasagerul se află la bordul aeronavei, precum şi perioada de desfăşurare a oricărei operaţiuni de îmbarcare sau debarcare aşa cum sunt acestea definite prin Convenţie, transportatorul, în intervalul de până la 15 (cincisprezece) zile de la data stabilirii identităţii persoanei îndreptăţite la compensaţie, va efectua plăţi în avans persoanei îndreptăţite la compensaţie, dacă aceasta doreşte acest lucru, pentru a satisface necesităţile economice imediate, proporţional cu vătămarea suferită. În cazul unui deces, aceste plăţi în avans vor fi în valoare de 15.000 (cincisprezece mii) DST per pasager. Orice astfel de plată în avans nu va constitui o recunoaştere a responsabilităţii şi poate fi dedusă din orice sume plătite ulterior de către transportator în baza răspunderii acestuia referitoare la transportul aerian. În orice caz, aceste plăti în avans trebuie returnate transportatorului dacă ulterior se dovedeşte că decesul sau rănirea persoanei a fost cauzată din propria neglijenţa sau dintr-o altă acţiune ilegală sau omisiune a celor care au decedat sau au suferit rănirea, ori se dovedeşte că persoana care a primit plata în avans a cauzat sau a contribuit prin neglijenţă sau printr-o alta culpă sau omisiune la producerea acelui deces sau a vătămarii respective, sau dacă persoana care a primit această plată în avans nu a fost persoana îndreptăţită să primească această plată.

 

II. Următoarele prevederi se aplică exclusiv transportului intern:

În cazul unui accident survenit în timpul unui transport intern, răspunderea transportatorului pentru deces sau rănire adusă persoanei este limitată în toate şi oricare din cazuri la aproximativ 10.000 (zece mii) sau 20.000 (douăzeci mii) USD.

 

III. Următoarele prevederi se aplică atât transportului internaţional, cât şi transportului intern, adăugându-se la (şi) completând prevederile articolelor 2.1. și 2.2. de mai sus:

a) Exceptând cazul când este prevăzut altfel în prezentele Condiţii generale, transportatorul îşi rezervă toate mijloacele de apărare ce rezultă din Convenţie sau din orice alte legi sau regulamente în vigoare aplicabile unei astfel de pretenţii.

Transportatorul îşi rezervă toate drepturile la recurs şi chemarea în garanţie faţă de terţi, inclusiv şi fără a se limita la drepturi referitoare la contribuţie şi despăgubiri.

b) Transportatorul va compensa pasagerul numai referitor la daunele compensatorii care pot face obiectul recuperării şi numai referitor la sumele în plus faţă de orice plăţi primite că urmare a unei asigurări sociale publice sau din partea oricărui organ similar.

c) Transportatorul aerian atrage atenția pasagerilor asupra consecințelor negative pe care le poate avea zborul cu avionul atât asupra anumitor categorii de persoane, în special pentru persoanele care suferă de anumite afecțiuni medicale, pentru persoanele cu handicap sau cu mobilitate redusă, pentru persoanele în etate sau pentru pasagerele însărcinate, cât și asupra animalelor de companie transportate la bordul aeronavelor.

 

Prin acceptarea de către pasager a prezentelor Condiții de Călătorie, acesta exonerează transportatorul aerian de orice răspundere referitor la consecințele negative pe care călătoria cu avionul este posibil să i le provoace atât acestuia cât și animalului de companie transportat la bordul aeronavelor.

 

Pasagerul este deplin răspunzător referitor la suportarea tuturor costurilor pe care le poate produce o eventuala problema de sănătate, personala sau a animalului de companie, rambursând integral transportatorul aerian în cazul în care acesta a fost obligat să suporte anumite cheltuieli că urmare a apariției unor consecinte negative asupra sănătății pasagerului sau a animalului de companie.

 

Transportatorul nu este răspunzător pentru orice afecțiune, vătămare sau incapacitate de orice fel, incluzând moartea, sau pentru agravarea stării oricărui pasager a cărui etate, stare mentală sau fizică sunt de natură să implice orice risc sau să pună în pericol persoana acestuia în timpul transportului.

 

5. Pasagerul poate formula acțiune în justiție pentru prejudiciile cauzate ca urmare a refuzului la îmbarcare, întârzierea sau anularea zborului, conform Regulamentul (CE) nr. 261/2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, în termenul prevăzut de normele fiecărui stat membru în materia prescripției extinctive.

 

Răspunderea în urma neefectuării transportului: Atunci când, în afara cazurilor de forţă majoră sau a celor menţionate în Articolul 8 din aceste Condiţii de transport, transportatorul este răspunzător pentru daunele suferite de pasager ca urmare a neefectuării transportului din culpa sa.

În condițiile în care Dan Air nu își poate îndeplini obligația de transport, acesta va restitui tariful achitat sau o parte din acesta în conformitate cu prezentul articol:

a) restituirea integrală a sumei înscrisă pe Biletul de călătorie, în situația în care zborul a fost anulat și nu exista posibilitatea oferirii unui zbor alternativ în condiții de transport comparabile.

b) în cazul în care este anulat zborul unui segment din ruta înscrisă pe Biletul de călătorie, suma restituită pasagerului va fi egală cu diferența dintre tariful achitat pentru ruta întreagă și tariful aplicabil pe segmentul necalatorit.

 

I. Restituirile se realizează conform Art.11.par.1. a/b/c/d din prezentul document:

a) Sub rezerva prevederilor prezentului articol, transportatorul va avea dreptul să efectueze rambursarea fie către persoana al cărei nume figurează pe bilet, fie către persoana care a plătit biletul, cu condiţia prezentării unei dovezi suficiente asupra efectuării plaţii.

b) Atunci când biletul a fost plătit de o către altă persoană decât cea al cărei nume figurează pe bilet, transportatorul va efectua rambursarea numai persoanei care a plătit biletul sau la ordinul ei.

c) Rambursarea se face numai cupoanelor de zbor neutilizate.

d) Rambursarea biletelor achitate cu numerar la ghișeele de emiteri bilete ale contractorilor de handling ai Dan Air din aeroport se va face exclusiv către pasager.

 

II. Cererile pentru rambursare se realizează contactând în scris Departamentul Customer Support la adresa https://danair.ro/contact.

 

III. Restituirea se va realiza în aceeași valută care a fost folosită pentru achitarea Biletului de călătorie.

 

IV. În cazul în care pasagerul acceptă o altă formă de rambursare sau compensație (servicii suplimentare ale Companiei), prevederile acestui articol se vor aplica acelei alternative de rambursare.

 

V. În conformitate cu procedurile de rambursare Dan Air, orice plată sau rambursare se va realiza pe cardul de plata utilizat pentru efectuarea rezervării sau în contul bancar transmis de către pasager. Dan Air poate solicita pasagerului să prezinte dovezi conform cărora contul bancar transmis pentru efectuarea plații este deținut de către acesta.

 

Pasagerii care solicită compensații în baza Regulamentului (CE) nr. 261/2004, trebuie să transmită cererea de compensație (însoțită de toate documentele / dovezile necesare soluționării acesteia: numele și prenumele pasagerului, codul de rezervare, numărul, data și ruta zborului) direct către Dan Air (folosind modalitatea prevăzută în cadrul art. 20.1. și să acorde transportatorului aerian un termen de 60 (șaizeci) de zile să răspundă la această solicitare, înainte de a angaja terțe părți să solicite compensațiile în numele lor sau înainte de a se adresa altor instituții / autorități naționale.

Dan Air nu va procesa solicitările transmise de către terțe părți, în cazul în care pasagerul în cauză nu a transmis anterior o cerere de compensație direct către Dan Air, acordând transportatorului aerian termenul prevăzut în clauza de mai sus, pentru a răspunde.

Un pasager poate transmite o solicitare de compensație către Dan Air în numele altor pasageri ce se regăsesc în aceeași rezervare, însă Dan Air își rezervă dreptul de a solicita pasagerului care depune cererea de compensație să prezinte dovezi cum că acesta deține consimțământul celorlati pasageri din rezervare să transmită solicitarea de compensație în numele lor.

Dan Air nu va procesa solicitările transmise de către o terță parte decât dacă solicitarea este însoțită de o documentație adecvată care să ateste autoritatea terțului de a acționa în numele pasagerului cât și de datele de contact ale pasagerului în numele căruia este efectuată solicitarea împreună cu datele bancare ale acestuia, astfel încât Dan Air să poată efectua plata, în cazul în care aceasta este necesară, direct în contul pasagerului în cauză. Prin documentație adecvată care să ateste autoritatea terțului de a acționa în numele pasagerului, Dan Air înțelege înscrisul sub semnătură privată cu dată certă (art. 278 din C.pr.civ) sau înscrisul autentic (art. 270 din C.pr.civ).

 

În cazul în care pasagerul își cesionează dreptul de a primi compensația, în conformitate cu prevederile art. 1566-1586 C.civ, Dan Air va procesa solicitarea transmisă de către o terță parte (cesionar) numai în cazul în care aceasta este însoțită de toate documentele / dovezile necesare soluționării acesteia: numele și prenumele pasagerului, codul de rezervare, numărul, data și ruta zborului, precum și de contractul de cesiune (în copie legalizată).

Pasagerii sunt de acord în mod expres referitor la faptul că plata oricărei compensații va fi realizată fie către cardul utilizat pentru a efectua rezervarea, fie către contul bancar transmis de către pasager prin solicitare. Dan Air își rezervă dreptul de a solicita pasagerului în cauza să prezinte dovezi că acesta deține contul bancar transmis.

Această clauză nu interzice pasagerilor să consulte specialiști în domeniu, consultanți juridici sau orice alți terți înainte de a transmite solicitarea de compensație către transportatorul aerian, însă onorariile acestor specialiști vor rămâne în sarcina exclusiva a pasagerului.

 

În conformitate cu Regulamentele Europene în domeniu, în cazul zborurilor comunitare, orice solicitare de acordare a compensațiilor / despăgubirilor în conformitate cu Condițiile de Călătorie, trebuie introdusă în termenul general de prescripție al țării în care a fost formulata cererea. În acest caz, orice acțiune în justiție deschisa după trecerea termenului prevăzut mai sus, este considerată prescrisă.

 

În conformitate cu Convenția de la Montreal, în cazul zborurilor internaționale, orice solicitare de acordare a compensațiilor / despăgubirilor în conformitate cu Condițiile de Călătorie, trebuie introdusă în termenul general de prescripție prevăzut de Convenția de la Montreal, respectiv în termenul de 2 (doi) ani de zile calculat de la data sosirii la destinație sau de la data la care ar fi trebuit să sosească la destinație aeronava. În acest caz, orice acțiune în justiție deschisa după trecerea termenului prevăzut mai sus, este considerată prescrisă.

Prezentele Condiții de Călătorie sunt guvernate de către legea română.

Orice neînțelegere între pasager și transportatorul aerian, în legătură cu sau derivând într-un fel sau altul dintr-un asemenea transport, se va supune jurisdicției instanțelor competente în conformitate cu Regulamentele Europene în materie.

 

Articolul 17: Modificarea şi anularea

 

Compania Dan Air își rezervă dreptul de a modifica Condițiile de Călătorie Dan Air, cu notificarea acestor modificări prin publicarea pe website-ul Companiei la Secțiunea "Condiții de Călătorie" precum și prin publicarea unui anunț prealabil de prezentare a acestor modificări pe website-ul Companiei.

 

Articolul 18: Interpretarea

 

Titlurile articolelor şi paragrafelor prezentelor Condiţii generale sunt orientative, introduse de convenienţa, şi nu trebuie utilizate pentru interpretarea textului.

 

ANUNŢ REFERITOR LA IDENTITATEA COMPANIEI AERIENE OPERATOARE

Conform dispoziţiilor articolului 11 din Regulamentul (CE) Nr. 2111/2005, al Parlamentului European şi al Consiliului, din data de 14 decembrie 2005, transportatorul contractual va informa pasagerul cu privire la identitatea Companiei care va opera zborul.

Abonează-te la Newsletter

Află informații și cele mai noi oferte pentru destinațiile tale favorite!

Întrebări frecvente

Găsește rapid și ușor răspunsurile la întrebările tale!

După ce ați plătit rezervarea, pe ecran va fi afișată o confirmare și vă va fi trimisă prin e-mail.

Fie că doriți să vă bucurați de priveliștea de pe scaunul de la fereastră, să profitați de flexibilitatea unui loc pe culoar sau pur și simplu să arătați întreaga familie împreună, puteți selecta locurile pe care le doriți atunci când vă rezervați biletele. Selectarea locurilor este posibilă pe site-ul companiei, la secțiunea "Meniu" -> "Rezervare locuri".

În cazul unei modificări voluntare, locul achitat anterior nu se transferă pentru data nouă de zbor. Suma achitată anterior pentru rezervarea locului nu se rambursează.

Pentru a vă schimba biletul, în funcție de tipul de tarif aplicat, veți plăti o taxă de schimbare. Dacă vă schimbați biletul la o clasă superioară, veți plăti, de asemenea, diferența dintre tariful inițial și noul tarif, cu condiția să existe locuri disponibile.